haberler

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Tekonolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı: Öğretmenlerin 3B Materyal Yolculuğu

TÜBİTAK 1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI: Öğretmenlerin 3B Materyal Yolculuğu (Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretiminde Kullanılacak 3B Katı Modellerin Tasarlanması, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi)

Trabzon Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ASLAN tarafından yürütücülüğü yapılan; Trabzon Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarının akademisyen ve öğretmenlerle danışmanlık ve/veya araştırmacı pozisyonlarında paydaş olarak desteklediği TÜBİTAK 1001 Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı uygulama ve somut çıktıların elde edildiği 3B tasarım, modelleme ve üretim eğitimleri KTÜ METAM altyapısı ile desteklenmektedir. Bu kapsamda ilgili katılımlara 10 hafta boyunca Merkezimizde çeşitli eğitim ve etkinliklerle destek verilmektedir. Proje kapsamında yer alan ve destek veren tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz.


17 Ekim 2022