ar-ge, tasarım ve yenilik projeleri değerlendirme alt komisyonu

2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesinin (k) fıkrası ile Döner Sermaye Yönetmeliğinin Çerçevesinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yapılacak Olan Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik Projeleri/Faaliyetleri'ni Fakültemiz bünyesinde değerlendirecek alt komisyon Fakülte Yönetim Kurulumuzun 20.08.2021 tarih ve 480 Sayılı toplantısında karar alınarak kurulmuştur.

 

Ar-Ge,Tasarım ve Yenilik Projeleri Değerlendirme Alt Komisyonu

 

Unvanı /Adı Soyadı

Görevi/Bölümü

Doç. Dr.Derya ELMALI ŞEN

Başkan / Mimarlık

Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN

Üye / Şehir ve Bölge Planlama

Doç. Dr. Şengül YALÇINKAYA

Üye / İç Mimarlık 

Doç.Dr Funda KURAK AÇICI

Yedek Üye / İç Mimarlık

Prof.. Dr. Aygün ERDOĞAN

Yedek Üye / Şehir ve Bölge Planlama

Dr. Öğr Üyesi Ayhan KARADAYI

Yedek Üye / Mimarlık