ar-ge, tasarım ve yenilik projeleri değerlendirme alt komisyonu

2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesinin (k) fıkrası ile Döner Sermaye Yönetmeliğinin Çerçevesinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yapılacak Olan Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik Projeleri/Faaliyetleri'ni Fakültemiz bünyesinde değerlendirecek alt komisyon Fakülte Yönetim Kurulumuzun 20.08.2021 tarih ve 480 Sayılı toplantısında karar alınarak kurulmuştur.

 

Ar-Ge,Tasarım ve Yenilik Projeleri Değerlendirme Alt Komisyonu

 

Unvanı /Adı Soyadı

Görevi/Bölümü

Prof. Dr. Derya ELMALI ŞEN

Başkan / Mimarlık

Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN

Üye / Şehir ve Bölge Planlama

Prof. Dr. Şengül YALÇINKAYA

Üye / İç Mimarlık 

Prof. Dr. Funda KURAK AÇICI

Yedek Üye / İç Mimarlık

Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN

Yedek Üye / Şehir ve Bölge Planlama

Doç. Dr. Ayhan KARADAYI

Yedek Üye / Mimarlık