dekanın mesajı

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

Öncelikli olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni ve Üniversitemizin ilk kurulan fakültelerinden biri olan Mimarlık Fakültesi’ni kazanmış olmanızdan dolayı sizleri gönülden tebrik ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Uzun emek ve fedakârlıklar sonrasında üniversiteli olmanın, mimarlık fakültesi bünyesinde var olan birbirinden kıymetli bölümlerimizden birinde okumanın haklı gururunu yaşamaktasınız.

Fakültemizi seçerek, önümüzdeki dört yıl boyunca her biri alanında yetkin, deneyimli akademik kadromuzla birlikte olacaksınız. Bunun yanında üniversitemizin; erişilebilir, güvenli, iyi alt yapısı olan, sosyal-kültürel yapısı güçlü ve oldukça iyi konumlandırılmış yerleşkesinde hizmet alacaksınız. Bizler için de her bir eğitim-öğretim yılında bu ortamda sizlerle birlikte olmak, buna COVID-19 salgını nedeniyle üç dönem uzak kalmayı da eklediğimizde yeni bir heyecan, mutluluk ve gurur vesilesidir. Yeni öğrencilerimizin ilgisi ve enerjisi bizleri de bu yönde motive etmektedir. 2021-2022 akademik yılına COVID-19 salgınının oluşturduğu olağanüstü koşullarda hibrit bir eğitimle başlasak da, bu duyguları hiç eksilmeyen bir şekilde tekrar yaşamaktayız.

Amacımız; eğitimin başlangıcı ile birlikte öğrencilerimizi profesyonel hayata daha kolay entegre olabilecekleri, sorgulayan, sorun çözümleyen, yeniliklere açık, paylaşımcı bireyler olarak yetiştirmektir. Fakültemizde öğrencilerimiz, lisans eğitimleri yanı sıra “Erasmus Değişim Programı”, “Yan Dal” ve “Çift Anadal” programlarından da faydalanabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz bütün bölümlerimizde Yüksek Lisans diploması alabilmenin yanı sıra, Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümümüzden de Doktora diploması alabilmektedirler.

Bilindiği üzere mimarlık, insanın tüm yaşam alanının tasarlanması kapsamında, insanlığın en temel gereksinimlerini  karşılamaya yönelik uğraş veren, dünyanın en eski mesleklerinden biridir. Yaşanabilir çevrelerin oluşturulması; mimar, iç mimar ve şehir plancılarının liderliğinde farklı ölçeklerde, farklı bilim alanlarıyla iş birliği sonucunda gerçekleşmektedir. Günümüzde Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bölümlerin eğitimi, iç mekânı ile yapı,  yakın çevresi ve kent ölçeğinde; işlevsel, toplumsal, tarihsel, kültürel, estetik ve ekonomik ölçütlerin yanında, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünyanın oluşumuna yönelik olarak, teknik ve sosyal konuları da içerecek biçimde kurgulanmaktadır.  Bu bağlamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi geçmişten gelen güçlü eğitim alt yapısı ve günümüz gereksinimlerini karşılayacak yenilikçi eğitim programıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınan bir eğitim kurumudur.

İlerleyen yıllarda, akademik kadrosu, öğrencisi, mezunları ve paydaşları ile birlikte fakültemizin hep daha ileriye, hep daha iyiye gideceği inancımız sonsuzdur.

Sevgi ve saygılarımla…