mimarlık fakültesi iş sağlığı ve güvenliği kurulu

MİMARLIK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  KURULU

 

İşveren Vekili

Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK

Dekan Yrd., Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Erkan AYDINTAN

Dekan Yrd., Öğretim Üyesi

Üye

  Prof. Dr. Asu BEŞGEN

Öğretim üyesi

Üye

  Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN       

  Öğretim üyesi

Üye

Doç.Dr. Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA

  Öğretim üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN

  Öğretim üyesi

Üye

Öğr. Gör. Betül AKGÜL

Öğretim elemanı

İşyeri Temsilcisi

   Arş. Gör.Dr. Çağlar AYDIN

Öğretim elemanı

Üye

  Fak. Sek.Salim ÖZBAKIR 

İdari Personel

Üye

  Çözümleyici..Rabia YAMAK

 İdari Personel

Üye

Bilg. İşl.Halim GÜNGÖR 

  İdari Personel

İşyeri  Temsilcisi

Bil. İşl.Ayşegül ÇINAR KURAL

  İdari Personel

Üye

Teknisyen Yavuz Selim PINARCI  

  İdari Personel

Üye

Sür. İş. Sedat AKYOL

 Yardımcı Personel