mimarlık fakültesi iş sağlığı ve güvenliği kurulu

MİMARLIK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  KURULU

 

Görevi Ünvan / Adı Soaydı Görev Ünvanı

İşveren Vekili

Prof. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK

Dekan Yrd. Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Erkan AYDINTAN

Dekan Yrd. Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Asu BEŞGEN

Öğretim üyesi

Üye

Prof. Dr. Aygün ERDOĞAN       

Öğretim üyesi

Üye

Doç.Dr. Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA

Öğretim üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin ERKAN

Öğretim üyesi

Üye

Öğr. Gör. Betül AKGÜL

Öğretim elemanı

İşyeri Temsilcisi

Arş. Gör.Dr. Çağlar AYDIN

Öğretim elemanı

Üye

Fak. Sek.Salim ÖZBAKIR 

İdari Personel

Üye

Çözümleyici..Rabia YAMAK

İdari Personel

Üye

Bilg. İşl.Halim GÜNGÖR 

İdari Personel

İşyeri  Temsilcisi

Bil. İşl.Ayşegül ÇINAR KURAL

İdari Personel

Üye

Teknisyen Yavuz Selim PINARCI  

İdari Personel

Üye

Sür. İş. Sedat AKYOL

Yardımcı Personel