iç kontrol komisyonu

Görevi

Unvanı /Adı Soyadı

Görev Unvanı

Anabilim Dalı / E-mail

Başkan

Prof. Dr. Cenap SANCAR

Dekan

Bölge Planlama

csancar@ktu.edu.tr

   Üye

Doç. Dr. Erkan AYDINTAN

Dekan Yrd.

Öğretim Üyesi

İç Mimarlık

aydintan@ktu.edu.tr

     Üye

Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK

Dekan Yrd.

Öğretim Üyesi

Mimarlık

serapdurmus@ktu.edu.tr

   Üye

Salim ÖZBAKIR

Fakülte Sekreteri

salimozbakir@ktu.edu.tr

   Üye

  Yavuz Selim PINARCI

Teknisyen

yspinarci@ktu.edu.tr