iç kontrol komisyonu

Görevi

Unvanı /Adı Soyadı

Görev Unvanı

Anabilim Dalı / E-mail

Başkan

Prof. Dr. Cenap SANCAR

Dekan

Bölge Planlama  /  csancar@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK

Dekan Yrd.

Mimarlık  /  serapdurmus@ktu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Erkan AYDINTAN

Dekan Yrd.

İç Mimarlık  /  aydintan@ktu.edu.tr

Üye

Salim ÖZBAKIR

Fakülte Sekreteri

salimozbakir@ktu.edu.tr

Üye

Yavuz Selim PINARCI

Teknisyen

yspinarci@ktu.edu.tr