lisansüstü eğitim

Fakülte Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölümü,  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3 bölümden oluşmaktadır. Üç farklı lisans eğitimi yanı sıra 3 adet yüksek lisans programı, 1 adet tezsiz yüksek lisans programı ve 2 adet doktora / 2 adet 100/2000 YOK Doktora programıyla lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

MİMARLIK ANABİLİM DALI

Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora Programı

- 100/2000 YOK Doktora Programı

 

İÇ MİMARLIK ANABİLİM DALI

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı

- 100/2000 YOK Doktora Programı

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI

- Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans ve Doktora Programı

 

DİSİPLİNLERARASI PROGRAMLAR

- Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj

- Kentsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)

- Department Of Urban Desıgn Non-Thesıs Master's Degree Programs (Evenıng)