iletişim komisyonu

İLETİŞİM KOMİSYONU

Görevi

Ünvanı /Adı Soyadı

Görev Ünvanı

Anabilim Dalı / E-mail

Başkan

Prof. Dr. Cenap SANCAR

Dekan

Öğretim Üyesi

 Bölge Planlama

csancar@ktu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Erkan AYDINTAN

Dekan Yrd.

Öğretim Üyesi

İç Mimarlık

aydintan@ktu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK

Dekan Yrd.

Öğretim Üyesi

Bina Bilgisi

serapdurmus@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Nilgün KULOĞLU

Mimarlık Bölüm Bşk.

Öğretim Üyesi

Bina Bilgisi

melek@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Tülay ZORLU

İç Mimarlık Bölüm Bşk.

Öğretim Üyesi

İç Mimarlık

zorlutulay@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Dilek BEYAZLI

Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Bşk.

Öğretim Üyesi

Bölge Planlama

dsen@ktu.edu.tr

Üye

Arş. Gör. Edanur FETTAHOĞLU

İç Mimarlık Bölümü

Öğretim Elemanı

İç Mimarlık  Anasanat Dalı

edanurfettahoglu@ktu.edu.tr

Üye Arş. Gör. Tayfur Emre YAVRU

Mimarlık Bölümü

Öğretim Elemanı

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

tayfuremreyavru@ktu.edu.tr

Üye

Arş. Gör. Selin TURAN ATLI

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Öğretim Elemanı

Şehir Planlama

selinturan@ktu.edu.tr

Üye

Salim ÖZBAKIR                    

Fakülte Sekreteri  

salimozbakir@ktu.edu.tr