yayın komisyonu

           

  MİMARLIK FAKÜLTESİ YAYIN KOMİSYONU 

 

Görevi

Unvanı /Adı Soyadı

E-mail

Başkan/ Dekan Yrd.

Doç. Dr. Erkan AYDINTAN

     aydintan@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Ömer İskender TULUK

     otuluk@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Dilek BEYAZLI

     dsen@ktu.edu.tr

Yedek Üye

Prof. Dr. Tülay ZORLU

     zorlutulay@ktu.edu.tr

Yedek Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA

     fulyastn@ktu.edu.tr