duyurular

20

Eylül

2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci 2. Ek Yerleştirme Tercih Başvuruları, Tercih Sonuçları ve Kayıt İşlemi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Ek Yerleştirme Tercih Başvuruları

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci 2. Ek yerleştirme Başvuruları 13-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye saati ile saat 23:59 a kadar Online Yapılacaktır. 2. Ek yerleştirme tercih başvuruları, daha önce başvuru yapıp herhangi bir programa yerleşememiş adaylardan başvuru alınacaktır.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası 2.Ek Yerleştirme Kontenjan Bilgisi için tıklayınız.

2.EK  YERLEŞTİRME TERCİH BAŞVURU SÜRECİ

 • Adaylar tercihlerini 13-17 Eylül  2023 tarihleri arasında Türkiye saati ile saat 23:59 a kadar  https://basvuru.ktu.edu.tr/YurtDisiBasvuru/BasvuruGiris adresinden yapabileceklerdir.
 • 2.Ek yerleştirme tercih başvuruları daha önce başvuru yapıp herhangi bir programa yerleşememiş adaylardan tercih alınması sürecini kapsamaktadır.
 • Adayların ek yerleştirmede iki tercih hakkı bulunmaktadır.
 • Adaylar tercih yapmadan önce; geçen yıl adayların hangi programa kaç puanla yerleştikleri vb. bilgilerin yer aldığı  https://www.ktu.edu.tr/oidb/uluslararasiogrenci adresini dikkatle incelemeleri tercih ve kayıt sürecinde kendileri için yararlı olacaktır.

NOT : Adaylardan tercih başvurusu sırasında denklik belgesi istenmeyecek ancak kayıt hakkı kazanan adaylar denklik belgelerini kayıt olduktan en geç 3 ay içerisinde sunacaklardır.

A. Değerlendirme ve Yerleştirme Kriterleri

 1. Tercihler 13-17 Eylül 2023 tarihleri arasında online olarak alınacaktır. Üniversitemize yerleşen adaylar https://basvuru.ktu.edu.tr/ adresinde ilan edilmiştir. Kayıt hakkı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Yerleştirmelerde KTÜ-YÖS ve TR-YÖS sonuçları ile başvuran adaylara öncelik tanınır. Daha sonra ulusal üniversitelerin yapmış oldukları YÖS sonuçları, Tablo-1’de tanımlı uluslararası sınav sonuçları ve ortaöğretim mezuniyet puanına göre yerleştirme işlemi gerçekleşir.
 3. Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle ortaöğretim not ortalamasına, tekrar eşitlik olması halinde tercih sırasına göre yerleştirme işlemi yapılır. Eşitliğin devamı durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir.
 4. Ek yerleştirmelerde ülke barajı uygulanmayacaktır.

TABLO-1

SIRA

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

BAŞARI ŞARTI

1

KTÜYÖS Temel Becerileri Sınavı

En az 40 standart puan almak.

2

TRYÖS Sınavı

En az 220 puan almak.

3

Diğer Devlet Üniversitelerince Yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

En az 40 standart puan almak.

4

SAT I Sınavı

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak.

5

GCE (A level) Sınavı

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az üç konuda A seviyesine sahip olmak.

6

Ürdün ve Filistin'de Yapılan Tawjihi Sınavları

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 80 olmak.

7

Uluslararası Bakalorya Diploması

Diploma notu en az 28 olmak.

8

ABITUR Sınavı

En az 4 puan almak.

9

ACT (American College Test)

Fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.

10

Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) Sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak.

11

Çin Halk Cumhuriyeti'nde Yapılan Üniversite Giriş Sınavı (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan almak.

12

Suriye'de Yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

13

TÜBİTAK'ın Tanıdığı ve Katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatları

Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak.

14

Libya’da Yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

Fen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

15

Ortaöğretim (Lise) Puanı ile Gelen Adaylar

Tam notun en az %60’ına sahip olmak.

 

2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci 2.Ek Yerleştirme Kayıt Süreci

2.EK  YERLEŞTİRME KAYIT SÜRECİ

 • Üniversitemize yerleşen adayların kayıtları 20-25 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye saati ile saat 17:00 a kadar  adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.
 • Belirtilen tarihlerde kayıt için gerekli evrakları yüklemeyen ve harcını ödemeyen adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.
 • Kayıt İşlemi İçin tıklayınız.

Notlar:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tüm üniversitelere 19.09.2022 tarih ve 65834 sayılı yazıyla iletilen Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfına bağlı belirli liseler ile azınlık liseleri ve Müslüman dini idarelere bağlı imam hatip lisesi statüsündeki eğitim kurumlarından mezun olup yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde önlisans ve lisans düzeyinde birinci öğretim ve açık öğretim programlarında üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin katkı payı ödemeleri YTB tarafından karşılanacak olup, herhangi bir harç ücreti ödemeyecek ve kayıt sürecini online olarak yapan adayların kesin kayıt işlemleri tamamlanacaktır. 

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını 20-25 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye saati ile saat 17:00 a kadar online olarak yaptıktan sonra mail adreslerine gönderilecek harç miktarını 20-25 Eylül 2023 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir. Harç yatırma işleminden sonra kesin kaydınız onaylanacak olup harcını ilgili tarihlerde yatırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Sınav sonuç belgesi ( KTÜ-YÖS ve TR-YÖS’e giren adaylardan istenmeyecektir)
 2. Lise Diploması (Türkçe Tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği )
 3. Not Belgesi (Ülkelerinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği)
 4. Denklik Belgesi (T.C. liselerinden mezun olanlar hariç. Türkçe Tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği )
 5. Pasaport (T.C. liselerinden mezun olanlar hariç. Türkçe Tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.)
 6. 1 adet resim ( Yüz cepheden görünür olup, resim profilden olmamalı ve 4,5x6 cm ölçüsünde olmalıdır.)
 7. Türkçe yeterlilik belgesi
 8. T.C. veya KKTC uyruklu adayların nüfus cüzdanı örneği.
 9.  Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile T.C. uyruğunda bulunanların yurtdışındaki bir liseden örgün eğitim yoluyla alınan diplomaların, ilgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin örgün yolla alındığını gösterir pasaport veya emniyet kayıtlarının diplomanın alındığı ülkeye giriş ve çıkışlarını gösteren belge.
 10. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki öğrenimleri süresince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik üniversitemizce hazırlanan maddi beyanı imzalı  belgesi. Geçim Güvence Beyanı belgesi için tıklayınız.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Yıllık Ödenecek Harç Listesi için tıklayınız.

 

2.Ek Yerleştirme Tercih Sonuçları ve Kayıt İşlemi

 

2.Ek Yerleştirme Tercih Sonuçları İçin Tıklayınız.

2.Ek Yerleştirme Kayıt İşlemi İçin Tıklayınız.