duyurular

28

Temmuz

2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kayıt Süreci

ÖİDB

 • Üniversitemize yerleşen adayların kayıtları 27.07.2023-11.08.2023 tarihleri arasında Türkiye saati ile saat 23:59 a kadar https://basvuru.ktu.edu.tr/YurtDisiBasvuru/BasvuruGiris adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.
 • Belirtilen tarihlerde kayıt için gerekli evrakları yüklemeyen ve harcını ödemeyen adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.
 • Türkçe dil yeterlilik belgesini sunamayan adaylar  6 Eylül 2023 tarihinde yapılacak Türkçe yeterlilik sınavına girecek olup, belge sunulması halinde harç yatırması sağlanacaktır. Ancak TÖMER okuması gereken adaylar harç ücreti yatırmayacaktır.
 • Türkçe Dil Yeterlilik sınavına girecek adaylar 6 Eylül 2023 tarihinden önce  KTÜ TÖMER 'ine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Notlar:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tüm üniversitelere 19.09.2022 tarih ve 65834 sayılı yazıyla iletilen Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfına bağlı belirli liseler ile azınlık liseleri ve Müslüman dini idarelere bağlı imam hatip lisesi statüsündeki eğitim kurumlarından mezun olup yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde önlisans ve lisans düzeyinde birinci öğretim ve açık öğretim programlarında üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin katkı payı ödemeleri YTB tarafından karşılanacak olup, herhangi bir harç ücreti ödemeyecek ve kayıt sürecini online olarak yapan adayların kesin kayıt işlemleri tamamlanacaktır. 

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını 27.07.2023 -11.08.2023 tarihleri arasında Türkiye saati ile saat 23:59’a kadar online olarak yaptıktan sonra mail adreslerine gönderilecek harç miktarını 27.07.2023 -11.08.2023 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir.Harç yatırma işleminden sonra kesin kaydınız onaylanacak olup harcını ilgili tarihlerde yatırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Sınav sonuç belgesi ( KTÜ-YÖS ve TR-YÖS’e giren adaylardan istenmeyecektir)
 2. Lise Diploması (Türkçe Tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği )
 3. Not Belgesi (Ülkelerinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği)
 4. Denklik Belgesi (T.C. liselerinden mezun olanlar hariç. Türkçe Tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği )
 5. Pasaport (T.C. liselerinden mezun olanlar hariç. Türkçe Tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.)
 6. 1 adet resim ( Yüz cepheden görünür olup, resim profilden olmamalı ve 4,5x6 cm ölçüsünde olmalıdır.)
 7. Türkçe yeterlilik belgesi
 8. T.C. veya KKTC uyruklu adayların nüfus cüzdanı örneği.
 9.  Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile T.C. uyruğunda bulunanların yurtdışındaki bir liseden örgün eğitim yoluyla alınan diplomaların, ilgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin örgün yolla alındığını gösterir pasaport veya emniyet kayıtlarının diplomanın alındığı ülkeye giriş ve çıkışlarını gösteren belge.
 10. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki öğrenimleri süresince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik üniversitemizce hazırlanan maddi beyanı imzalı  belgesi. Geçim Güvence Beyanı belgesi için tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT: Yerleştirmelerde %20 ülke barajı uygulandığından puanı yüksek olan adayların yerleşememe durumu ülke barajına takılmalarından kaynaklanmaktadır.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Yıllık Ödenecek Harç Listesi için tıklayınız.