duyurular

12

Şubat

2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Ders Kayıtları

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ DERS KAYITLARI

1. Kayıt Hakkında

a) 2023-2024 Bahar Dönemi Ders Yazılımları 12/02/2024-16/02/2024 tarihleri arasında DERSE YAZILIM ARAYÜZÜNDEN yapılacaktır. Ders kayıtları 12 Şubat Pazartesi günü saat 13.30’da başlayacaktır.

b) Normal öğrenim süresini okuyan öğrenciler İnteraktif Ders Kayıtlarını doğrudan yapabileceklerdir. Tezli Yüksek Lisans öğrencileri İki Yıl (Dört Yarıyıl) Doktora Öğrencileri Dört Yıl (Sekiz Yarıyıl) Bütünleşik Doktora Öğrencileri Beş Yıldan (On Yarıyıl) sonra katkı payı ödeyeceklerdir. Tezsiz İkinci öğretim, uzaktan öğretim öğrencileri ve yurt dışından kabul edilen öğrencilerin öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. İki dönem sonunda mezun olamayıp üçüncü dönemde ders alacak tezsiz uzaktan öğretim yüksek lisans öğrencileri başarısız oldukları dersler için ders başına öğrenim ücreti yatıracaklardır. Ödemeler Vakıflar Bankasına T.C. Kimlik numarası veya Yabancı kimlik numarasıyla yapılacaktır. Katkı payı ve Öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler ders kaydı yapamayacaklardır. Katkı payı ve Öğrenim ücreti ödemeleri 12/02/2024 tarihinde başlayacaktır. Araştırma Görevlisi Olduğunu Belgeleyen Öğrenciler Harç Yatırmayacaktır.

c) 15.07.2023 tarihli ve 32249 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının 10.Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca (Hazırlık sınıfı veya bilimsel hazırlık sınıflarında öğrenci katkı paylarının Devlet tarafından karşılanacağı süre bir yıldır.) hazırlık sınıfında ikinci yıla kalan öğrenciler katkı payı ödeyeceklerdir. Aynı Maddenin 3. Fıkrası uyarınca, bir devlet yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yapılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanacaktır.

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri dört yarıyılda tüm derslerini tamamlamak zorundadırlar (Tez hariç), Tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise 3 yarıyılda tamamlamak zorundadırlar tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteyle ilişikleri kesilir.

2. Danışman Onayı

Öğrenciler kayıt oldukları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadırlar.

3. Genel Hükümler

a) Yönetmelik gereği; öğrenciler, E-Öğrenci şifresini kullanarak yaptıkları Interaktif Ders Kayıt işlemlerinin tümünden sorumludurlar.

b) Bilimsel Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Ders Kayıtlarını Bölümlerinden veya Öğrenci İşlerinden alacakları Formla Yapacaklardır.

4. Kayıt Yaparken

Her öğrenci bağlı bulunduğu enstitüsünün Duyurular kısmındaki bilgileri okuyarak ders kaydı yapacaktır. Danışman eşleştirmesi yapılmayan öğrenci ilgili Enstitü ile irtibata geçerek işlemini yaptıracaktır.

5. Tüm Öğrencilerin Dikkatine! Derslerle ilgili bilgileri bağlı bulunduğunuz Enstitünüz ve Anabilim Dalı başkanlığının duyurular sayfasından öğrenebilirsiniz.

6. İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Ders Kaydı yapmaları gerekmektedir.

7. Dördüncü dönem sonuna kadar ders yükünü tamamlayan öğrenciler takip eden dönemlerde kredili derslere yazılım yapamazlar. (Doktora öğrencileri yeterlik sınavını başarmaları halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ders veya dersler alabilir. Aldığı dersleri başarmak zorundadır.)

8. Enstitülerin Ortak Derslerine yazılımlar Enstitülerin anabilim dalı kısmından enstitü anabilim dalı seçilerek yapılacaktır.