duyurular

25

Eylül

2023-YKS Ek Yerleştirme Sonucu Üniversitemizi Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

2023- YKS  Ek Yerleştirme sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri  aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

1. Kesin Kayıtlar; Kesin kayıt için bizzat başvurulacak ya da e-devlet üzerinden  Elektronik kayıt (E-Kayıt) şeklinde yapılabilecektir.

a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) e-devlet kapısı üzerinden 27 Eylül 2023- 29Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

b)  Bizzat başvurulacak öğrenciler için kesin kayıtlar 27 Eylül 2023  tarihinde başlayıp 03 Ekim 2023 tarihinde sona erecektir. Kayıtlar aşağıda yazılı olan kayıt adresinde yapılacaktır.

Kayıt Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kanuni Yerleşkesi/TRABZON

Üniversitemize yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

E-devlet üzerinden yapılan Elektronik kayıt (E-Kayıt) işlemi kesin kayıt olup; bu kayıt işlemini yapan öğrencilerin ayrıca Üniversiteye gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur. 

Üniversitemize kayıt durumunuz ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıtlı cep telefon numaranıza kısa mesaj olarak gönderilecektir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite e -Kayıt KULLANIM KILAVUZU için tıklayınız.

Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içerisinde bizzat ya da online başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybedecektir. 

 2.  Kayıt yaptıramayacaklar;  Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2023- YKS 'ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar

2023- YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. edebileceklerdir. 

 

1. 2008 Yılından Önce  Lise veya Dengi Okuldan Mezun Olan öğrenciler Lise veya Dengi Okul Diploması (ONAYLI ÖRNEĞİ) veya Mezuniyet Belgesi getireceklerdir. 

(Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. )

2. Askerlikle İlişkisiz Belgesi ( 29 yaşını dolduranlar için)

3. Sağlık Kurulu Raporu (Aşağıda yazılı programlara kayıt yaptıracaklardan herhangi bir sağlık sorunu olmadığına ilişkin rapor istenecektir, diğer programlara kayıt yaptıracaklardan sağlık raporu istenmeyecektir)

 3.1 Sürmene Abdullah Kanca Mesek Yüksekokulu Gemi Makineleri işletme Programı  (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi”) alınacaktır.

4. Engelliler İçin Sağlık Raporu (Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için)

 

Öğrenim süresince kullanacağınız web şifreniz; kullanıcı adı olarak öğrenci numaranız , şifreniz T.C.Kimlik numaranızın son beş rakamı dır. Öğrenim süresince akademik plan, not ve derse yazılım işlemlerinde öğrenci web şifrenizi kullanacağınızdan, www.ktu.edu.tr internet adresinden şifrenizi değiştirmeniz yararlı olacaktır.

 

Üniversitemize yeni kayıt olan  öğrencilerin ders kayıtları doğrudan Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

 

2023 YKS kılavuzunda belirtilen bölümlerde öğrenim görecek öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabidirler.

Yeterlik Sınavı: İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Yabancı Diller Yüksekokulu'nun web sayfasına bakabilirsiniz. Bu sınav Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yapılır. 

NOT: Zorunlu yabancı dil hazırlık okuyacak öğrenciler için yeterlilik sınavı 06 Ekim 2023 cuma günü saat 10.00' da Yabancı Diller Yüksekokulu kütüphanesinde yapılacaktır.

 

 

 

 

      Diğer Yükseköğretim Kurumlarında başardıkları derslerden muaf olmak isteyen  öğrenciler, muafiyet için 13 Ekim 2023 tarihine kadar ÖİDB’na transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvuracaklardır. İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin eski bölümündeki başardığı derslerin yeni bölümünde eşdeğer sayıldığı dersler tespit edilerek, muaf sayılan derslerin kredi toplamına göre öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir. 

        KaradenizTeknik Üniversitesi Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesi  gereği 13 Ekim 2023 tarihinden sonra muafiyet için yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

E-devlet üzerinden yapılan Elektronik kayıt (E-Kayıt) işlemi kesin kayıt olup; bu kayıt işlemini yapan öğrencilerin ayrıca Üniversiteye gelmelerine ve herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur. 

Üniversitemize kayıt durumunuzu ve öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci kaydı, öğrenim ücretleri,derse yazılım, öğrenci belgesi, transkript Ek-C2 Askerlik tecili, disiplin işleri, sınav işlemleri, notlara itiraz, notların değerlendirilmesi, mezuniyet işlemeleri, diploma düzenleme, yatay geçiş, dikey geçiş, yönetmelik ile ilgili tüm bilgiler, kayıt silme, özel öğrencilik, Erasmus, Farabi Mevlana gibi öğrenci değişimi gibi tüm bilgiler ve hizmetler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilmektedir.

 

KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenciler fen bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler, yabancı diller, güzel sanatlar, hukuk, beşeri bilimlere yönelik kaynakların yanı sıra sağlık bilimleri ve kanıta dayalı tıp gibi özel konulara yönelik bilgi kaynaklarını temin etmek, öğrencilere ödünç kitap vermek öğrencilerin ihtiyaç duyduğu basılı kitap, görsel ve işitsel kaynaklar gibi hizmetleri kütüphane ve dokümantasyon dairesi başkanlığı vermektedir.

 

PTT  ve BANKA

Üniversitemiz Kanuni Kampüsünde bir PTT şubesi ve üç banka şubesi (ziraat bankası, vakıfbank, iş bankası) ve diğer bankalara ATM’ler bulunmaktadır. Öğrenciler PTT ve banka hizmetlerini bu kuruluşlardan alabilmektedir.
 

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Sağlık işlemleri,Spor Faaliyetleri,barınma ve beslenme,kültür faaliyetleri Öğrenci kulüpleri hizmetleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca verilmektedir.

 

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

 Üniversitemizin 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı 02 Ekim 2023 günü başlamıştır.

 

 Telefon                     :0 462 3773377

İnternet                     : https://www.ktu.edu.tr/

Eposta                      : oidb@ktu.edu.tr

ÖİDB                       : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Eczacılık Fakültesine kayıt olacak öğrencilerden sağlık kurulu raporu istenmektedir.

(Eczacılık Fakültesi ( Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve mesleğini icra edebilmesi için mesleğini yapmasına mani iyileşemez bir hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz.)

e-Devlet kapısı üzerinden  e-Kayıt yapan öğrencilerin yüklemeleri gereken Raporu 03 Ekim 2023  Cuma günü saat 17.00'ye kadar  yüklemesi gerekmektedir. Rapor yüklemek için  öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere SMS ile öğrenci numarası gönderilecektir. Şifre için TC kimlik numarasının son beş hanesi girilecektir.

Sağlık Kurulu Raporu yüklemek için tıklayınız. (Yüklenecek dosya pdf formatında olmalıdır.)

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği,  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu),  Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, ve  Sürmene Abdullah Kanca MYO Gemi Makineleri İşletmeciliği Programı

Bu programlara kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;

a. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,

b. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir.

e-Devlet kapısı üzerinden e-Kayıt yapan öğrencilerin yüklemeleri gereken Raporu  03 Ekim 2023   Cuma günü saat 17.00'ye kadar  yüklemesi gerekmektedir. Rapor yüklemek için  öğrenci numarası ve şifre ile giriş yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere SMS ile öğrenci numarası gönderilecektir. Şifre için TC kimlik numarasının son beş hanesi girilecektir.

Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu yüklemek için tıklayınız. (Yüklenecek dosya pdf formatında olmalıdır.)

Not : Rapor yükleme işleminizi kayıtların son günü olan Sağlık Kurulu Raporu - Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu kadar yapmanız gerekmektedir. Rapor yüklemeyen ya da hatalı belge yükleyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır.