duyurular

20

Ekim

Uluslararası Öğrenci 4.Ek Yerleştirme Başvuruları/Applications for 4th Additional Placement

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Başvuru Süreci

4. EK YERLEŞTİRME BAŞVURU SÜRECİ

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı uluslararası öğrenci 4. Ek yerleştirme başvuru ve tercihleri 20-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Türkiye saati ile saat 23.59’a kadar çevrimiçi yapılacaktır.

Başvuru Linki İçin Tıklayınız. (İlk Defa Başvuru Yapacaklar İçin)

https://basvuru.ktu.edu.tr/YurtDisiBasvuru/BasvuruGiris  (Daha Önce Başvurusu olup Tercih  Yapacaklar için)

4. Ek yerleştirme kontenjan ve 3. Yerleştirmedeki en düşük puan türü/puan tablosu için tıklayınız.

 • 4. Ek yerleştirme tercih başvuruları; 2023-2024 Eğitim öğretim yılı için daha önce hiç başvuru yapmayan, başvuru yapıp yerleşemeyen ve herhangi bir programa yerleşip kayıt yaptırmayan adaylardan  başvuru alınacaktır.
 • Adayların ek yerleştirmede iki tercih hakkı bulunmaktadır.
 • Adayların kayıt süreci ile ilgili bilgilerin bulunduğu https://www.ktu.edu.tr/oidb/uluslararasiogrenci adresini dikkatle incelemeleri tercih ve kayıt sürecinde kendileri için yararlı olacaktır.
 • Tıp ve Diş Hekimliği Programlarını Tercih Edecek Adayların Dikkatine!
 • Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde derslerin yıl esaslı olması, eğitim-öğretimin 11 Eylül 2023’te başladığı ve dönem sınavlarının ise 3 Kasım 2023 yapılacağı göz önüne alındığında bu programı tercih edecek adayların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
 • 1. Üniversitemiz Tıp Fakültesi programında dersler %30 İngilizce olarak uygulanmaktadır. Adayların İngilizce muafiyet sınavından geçmesi veya kabul edilen sınav türünün yeterli puanına sahip olması gerekmektedir. İngilizcesi yeterli seviyede olmayan adaylar bu programa başlamadan önce İngilizce hazırlık okuyacaklarından bu programı tercih edebilirler.
 • 2. Tıp ve Diş Hekimliği programlarında dersler Türkçe olarak okutulduğundan bu programlara yerleşen adayların en az B2 düzeyinde Türkçe dil puanına sahip olması gerekmektedir. Bu iki fakülteyi tercih edecek adayların yeterli seviyede Türkçe dil puanına sahip olmaması durumunda bir yıl Türkçe Dil Hazırlık okuyacaklarından bu programları tercih edebilirler.

A. Değerlendirme ve Yerleştirme Kriterleri

 1. Üniversitemize yerleşen adaylar web sayfasında ilan edilecektir. Kayıt hakkı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Yerleştirmelerde KTÜ-YÖS ve TR-YÖS sonuçları ile başvuran adaylara öncelik tanınır. Daha sonra ulusal üniversitelerin yapmış oldukları YÖS sonuçları, Tablo-1’de tanımlı uluslararası sınav sonuçları ve ortaöğretim mezuniyet puanına göre yerleştirme işlemi gerçekleşir.
 3. Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle ortaöğretim not ortalamasına, tekrar eşitlik olması halinde tercih sırasına göre yerleştirme işlemi yapılır. Eşitliğin devamı durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir.
 4. Ek yerleştirmelerde ülke barajı uygulanmayacaktır.

TABLO-1

SIRA

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

BAŞARI ŞARTI

1

KTÜYÖS Temel Becerileri Sınavı

En az 40 standart puan almak.

2

TRYÖS Sınavı

En az 220 puan almak.

3

Diğer Devlet Üniversitelerince Yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

En az 40 standart puan almak.

4

SAT I Sınavı

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak.

5

GCE (A level) Sınavı

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az üç konuda A seviyesine sahip olmak.

6

Ürdün ve Filistin'de Yapılan Tawjihi Sınavları

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 80 olmak.

7

Uluslararası Bakalorya Diploması

Diploma notu en az 28 olmak.

8

ABITUR Sınavı

En az 4 puan almak.

9

ACT (American College Test)

Fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.

10

Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) Sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak.

11

Çin Halk Cumhuriyeti'nde Yapılan Üniversite Giriş Sınavı (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan almak.

12

Suriye'de Yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

13

TÜBİTAK'ın Tanıdığı ve Katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatları

Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak.

14

Libya’da Yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

Fen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

15

Ortaöğretim (Lise) Puanı ile Gelen Adaylar

Tam notun en az %60’ına sahip olmak.

Kayıt Süreci

4.EK  YERLEŞTİRME KAYIT SÜRECİ

 • Üniversitemize yerleşen adayların kayıtları 01-07 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye saati ile saat 17.00’a kadar  adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.
 • Belirtilen tarihlerde kayıt için gerekli evrakları yüklemeyen ve harcını ödemeyen adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.
 • 4.Ek Yerleştirme Kayıt İşlemi için tıklayınız.
 • Yüklenecek belgeler esas kabul edilip, belgeler elden teslim edilmeyecektir.

Notlar:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tüm üniversitelere 19.09.2022 tarih ve 65834 sayılı yazıyla iletilen Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfına bağlı belirli liseler ile azınlık liseleri ve Müslüman dini idarelere bağlı imam hatip lisesi statüsündeki eğitim kurumlarından mezun olup yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde önlisans ve lisans düzeyinde birinci öğretim ve açık öğretim programlarında üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin katkı payı ödemeleri YTB tarafından karşılanacak olup, herhangi bir harç ücreti ödemeyecek ve kayıt sürecini online olarak yapan adayların kesin kayıt işlemleri tamamlanacaktır. 

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını 01-07 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye saati ile saat 17.00’a kadar çevrimiçi olarak yaptıktan sonra mail adreslerine gönderilecek harç miktarını 01-07 Kasım 2023 tarihleri arasında yatırmaları gerekmektedir. Harç yatırma işleminden sonra kesin kaydınız onaylanacak olup harcını ilgili tarihlerde yatırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Girilen bilgilerin ve yüklenilen belgelerin doğruluğundan öğrenci sorumludur. Beyan edilen bilgilere göre değerlendirme yapılacağından özellikle puan türünün yüzlük sisteme çevrilmiş karşılığından emin olunuz.TR-YÖS Hesaplaması İçin ((Mevcut puanınız-100)/4) Örneğin:((300-100)/4)=50

 Eczacılık Fakültesine kayıt olacak öğrencilerden sağlık kurulu raporu istenmektedir.

Eczacılık Fakültesi (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve mesleğini icra edebilmesi için mesleğini yapmasına mani iyileşemez bir hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz.)

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği,  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu),  Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, ve  Sürmene Abdullah Kanca MYO Gemi Makineleri İşletmeciliği Programına kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;

a) Gemi adamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemi adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,

b) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemi adamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemi adamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemi adamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Sınav sonuç belgesi ( KTÜ-YÖS ve TR-YÖS’e giren adaylardan istenmeyecektir)
 2. Lise Diploması (Türkçe Tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği )
 3. Not Belgesi (Ülkelerinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği)
 4. Denklik Belgesi (T.C. liselerinden mezun olanlar hariç. Türkçe Tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği )
 5. Pasaport (T.C. liselerinden mezun olanlar hariç. Türkçe Tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.)
 6. 1 adet resim ( Yüz cepheden görünür olup, resim profilden olmamalı ve 4,5x6 cm ölçüsünde olmalıdır.)
 7. Türkçe yeterlilik belgesi
 8. T.C. veya KKTC uyruklu adayların nüfus cüzdanı örneği.
 9.  Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile T.C. uyruğunda bulunanların yurtdışındaki bir liseden örgün eğitim yoluyla alınan diplomaların, ilgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin örgün yolla alındığını gösterir pasaport veya emniyet kayıtlarının diplomanın alındığı ülkeye giriş ve çıkışlarını gösteren belge.
 10. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ülkemizdeki öğrenimleri süresince giderlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduklarına yönelik üniversitemizce hazırlanan maddi beyanı imzalı  belgesi. Geçim Güvence Beyanı belgesi için tıklayınız.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Yıllık Ödenecek Harç Listesi için tıklayınız.