duyurular

11

Aralık

Vize ya da İkamet İzin Süresini İhlal Etmiş Öğrencilerin Dikkatine!

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Hâlihazırda bugüne kadar öğrenci ikamet izni almayarak ya da öğrenci ikamet iznini süresi içinde uzatmayarak vize veya ikamet izni süresini ihlal etmiş uluslararası öğrencilerin;

 1. YÖKSİS kaydının aktif olması
 2. Ülkemize yasal olarak giriş yapmış olması
 3. Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesinin bulunması
 4. Haklarında giriş yasağı kararının olmaması
 5. Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamaları
 6. Talep ettikleri ikamet izni süresini kapsayan sağlık sigortalarının bulunması
 7. Öğrenimlerini sürdüreceklerine dair kanaat getirilmesi (devam durumu, not ortalaması vb.)
 8. 6458 sayılı Kanun’un 39’uncu ve 40’ıncı maddeleri çerçevesinde engel bir durumlarının olmadığının anlaşılması koşuluyla;

29.11.2023 tarihinden önce öğrencilik kaydı yapıldıktan sonra vize /ikamet izni ihlali bulunanlardan (V84 tahdit veri girişi bulunanlar dahil) 31.01.2024 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde;

Öğrenci kaydı olduğu süre içinde vize veya ikamet izni ihlalinden kaynaklı harç cezasının uygulanmayarak sadece ikamet izni belge bedelinin alınarak başvuru tarihinden geçerli olmak üzere öğrenci ikamet izinleri düzenlenebilecektir.

Yukarıdaki Şartları Sağlayan İlgili Kişilerin Başvuru Dosyasına Ekleyecekleri Belgeler

 1. İkamet İzni Kayıt/Başvuru Formu (Öğrenci tarafından https://e-ikamet.goc.gov.tr/ web sayfasına giriş yapılır. Başvuru tamamlandıktan sonra ekrana gelen formun çıktı alınır ve ıslak imzalı şekilde teslim edilir.)
 2. Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge
 3. Öğrencilik durumunu gösterir belge
 4. 4 adet biometrik fotoğraf
 5. Geçerli Sağlık Sigortası (GSS ya da ikamet izni talep süresini kapsayan özel sağlık sigortası)
 6. Kalacağı Adres Bilgilerini Gösterir Belge
 1. Kendi evinde kalıyorsa, tapu fotokopisi (uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi ve fatura” yeterlidir.)
 2. Kira sözleşmesi ile kalıyorsa, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği
 3. Otel vb. konaklama yerlerinde kalınıyorsa, bu yerlerde kalındığına dair belge
 4. Öğrenci yurtlarında kalınıyorsa, yurtta kalındığına dair belge
 5. Destekleyici yanında kalınıyorsa, yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)
 1. İkamet izni belge bedelinin ödendiğine dair makbuz
 2. 18 yaşından küçük yabancılar için; vize muafiyetiyle ya da farklı amaca yönelik vizeyle gelenler için; veli/vasi bilgisini içeren belge (doğum belgesi, aile belgesi vb.) ve veli/vasi/yasal temsilcisi tarafından verilen muvafakatname (amacına uygun vizeyle (öğrenim vizesi) gelenler için; muvafakatname ve veli/vasi bilgisini içeren belge eklenmeyecektir.)
 3. Beyan/Kontrol Belgesi (Öğrenci tarafından indirilerek doldurulmalı ve dosya ile birlikte teslim edilmelidir.)

NOT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında uluslararası öğrencilerin vize ve ikamet izni işlem ve süreçlerinin güncellenmesine yönelik olarak 15 Kasım 2023 tarihinde imzalanan ’’uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü’’ çerçevesinde uluslararası öğrenciler, ikamet izni başvuru belgelerini kayıtlı oldukları üniversitenin uluslararası öğrenci bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.