kalite komisyonumuz

Görevi

Adı Soyadı

Unvanı

Sorumluluk Alanı

Başkan

İsmail ÇOM

Daire Başkanı

Koordinasyon

Üye

Nebiye ÖZDOĞAN

Mali Hizmetler Uzmanı

Mali kontrol-Muhasebe

Üye

Nuray SANCI ABANOZ

Mali Hizmetler Uzmanı

İç Kontrol-Stratejik Yön. Planlama

Üye

Cemal ALSAN

Mali Hizmetler Uzmanı

Ön Mali Kontrol-Kesin hesap

Üye

Adem TURAN

Mali Hizmetler Uzmanı

Bütçe-Stratejik Yön. Planlama

Üye

Serdar ARSLAN

Şef

Stratejik Yön. Planlama