SGDB kalite yönetimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

    İlgili Mevzuat
SGDB Birim Kalite Komisyonu                                                    Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
SGDB Birim İç Değerlendirme Raporu   KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi
SGDB 2021 Yılı İç Paydaş  Anketi      
SGDB Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanak Formu