duyurular

07

Haziran

1711 - Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı Açıldı!

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

1711 - Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı - 2024

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Bu çağrının amacı, yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin, teknoloji sağlayıcılar, üniversite araştırma laboratuvarları ve kamu araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak yenilikçi ve etkili yapay zekâ projeleri geliştirmesini sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Teknoloji Sağlayıcı Kurum(lar)/Kuruluş(lar) KOBİ ölçeğinde sermaye şirketleri ve üniversite araştırma laboratuvarları/merkezleri ya da kamu araştırma merkezleri/enstitüleri olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli sermaye şirketi olabilir.

Bütçesi:

Başvurulan projelerin bütçesi Genel Gider, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç en fazla 7.500.000 TL’ dir.

Destek Oranı:

Destek oranı, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için %100’dür.

TÜBİTAK, müşteri kuruluş büyük ölçekli bir kuruluş ise kabul edilen harcama tutarının %60’ını, müşteri kuruluş KOBİ ise %70’ini teknoloji sağlayıcı kuruluşlara hibe destek olarak verir.

Süresi:

En fazla 24 aydır.

Son Başvuru Tarihi:

31 Temmuz 2024 (saat 23:59)

*Ön kayıt işlemlerinin 29 Temmuz 2024, saat: 17:30’a kadar tamamlanması ve gerekli belgelerin TÜBİTAK’a iletilmesi gerekmektedir.

Nasıl Başvurulur? :

Proje başvuruları TEYDEB Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden alınacaktır.

Programa Ait Özellikler:

Bu program kapsamında ilk aşamada beş öncelikli alan desteklenecektir. Bu öncelikli alanlar;

(1) Akıllı Üretim Sistemleri,

(2) Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık,

(3) Finans Teknolojileri,

(4) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik

(5) Akıllı Eğitim Teknolojileri

olarak belirlenmiştir.

  • Çağrı kapsamındaki konulardan Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik ile Akıllı Eğitim Teknolojileri alanlarında yapılan proje başvurularına 100 puan üzerinden yapılan hakem değerlendirmesine ilaveten 8 ek puan verilecektir.
  • Projeler aşağıdaki üç boyut altında değerlendirilir:

i. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

ii. Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu

iii. Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

Detaylı Bilgi / Rehber İçin:

 Tıklayınız.