duyurular

05

Mayıs

2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

KTUTTM

 

Program Adı:

2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Program kapsamında; Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip veya ilgili dereceye sahip olacak olan araştırmacılara doktora sonrası çalışmalarını yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında , kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

-T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,

-Doktora ya da tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içerisinde başvuruda bulunmak ya da desteğe hak kazandığı tarih itibariyle 12 ay içerisinde ilgili dereceyi alacak olmak, --Araştırmasını yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde yapacak olmak, --Doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, ücretli olarak bir kuruluşta çalışıyorsa, çalışmakta olduğu kuruluşta yapmamak,

-Araştırmanın yürütüleceği kuruluşun en üst yetkilisi tarafından davet edilmiş olmak,

-Aday bir kurumda çalışıyorsa, çalıştığı kurumun en üst düzey yetkilisinden izin almış olmak,

-Programın bir önceki dönemi kapsamında, başvurulan proje ile ilgili TÜBİMER itiraz süreci devam etmiyor olmak,

-Başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki Tablo 1’de yer alan kriterler kapsamında asgari toplam 7 puan ve üzerinde puan almış (istisnalar hariç bknz Tablo 1) olmak,

-Araştırmayı Tablo 1’de yer alan kriterler kapsamında asgari toplam 20 puan ve üzerinde puan almış olan bir danışman ile yapacak olmak,

-OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak,

Bütçesi:

Tam Burs: 13.230 Tl

Kısmi Burs: 3.870 TL

Araştırma Desteği: En fazla 90.000 TL

Danışmanlık Ücreti: 1.000 TL/Rapor Dönemi

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Destek süresi en az 6, en fazla 24 ay olmak üzere TÜBİTAK tarafından onaylanan süre kadardır.

Son Başvuru Tarihi:

02 Haziran 2023

Nasıl Başvurulur? :

https://tybs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bideb-2218-yurt-ici-doktora-sonrasi-arastirma-burs-programi-2023-yili-1-donem-cagrisi-acildi