duyurular

07

Haziran

BİDEB 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2024 Yılı 1. Dönem Çağrısı Başvuruya Açıldı!

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Program kapsamında; Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip veya ilgili dereceye sahip olacak olan araştırmacılara doktora sonrası çalışmalarını yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir.

Başvuru Koşulları:

  • Doktora ya da tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içerisinde başvuruda bulunmak ya da desteğe hak kazandığı tarih itibariyle 12 ay içerisinde ilgili dereceyi alacak olmak,
  • Projesini yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde yapacak olmak,
  • Doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, kadrolu olarak bir kuruluşta çalışıyorsa, çalışmakta olduğu kuruluşta yapmamak,
  • Projenin yürütüleceği kuruluşun en üst yetkilisi tarafından davet edilmiş olmak,
  • Aday bir kurumda çalışıyorsa, çalıştığı kurumun en üst düzey yetkilisinden izin almış olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle çağrı duyurusundaki Tablo 1’de yer alan kriterler kapsamında asgari toplam 10 puan ve üzerinde puan almış olmak,
  • Projeyi çağrı duyurusundaki Tablo 1’de yer alan kriterler kapsamında asgari toplam 20 puan ve üzerinde puan almış olan bir danışman ile yapacak olmak,

Bütçesi:

Burs: 27.000 TL

Araştırma Desteği: 150.000 TL

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Destek süresi en az 6, en fazla 24 ay olmak üzere TÜBİTAK tarafından onaylanan süre kadardır.

Son Başvuru Tarihi:

12.07.2024, Saat: 17.30

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular, TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Detaylı Bilgi / Rehber İçin :

 Tıklayınız.