duyurular

11

Temmuz

BİDEB 2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği Programı

KTUTTM

Program Adı:

BİDEB 2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Farklı kurumlarda görev yapan bilim insanlarının bir araya gelmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması, çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması amacıyla yurt içinde düzenlenen kongre, konferans, kolokyum ve sempozyum türü (çevrimiçi yapılacaklar dahil) etkinliklere destek verilir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Başvurunun, etkinliğin düzenleme kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet eden ve üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsünde çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü (gerçek kişi) tarafından yapılması,
 • Toplam katılımcı sayısının en az 300 olması,
 • Etkinliğin hakemli etkinlik olması,
 • Etkinliğin en fazla 4 yıl ara ile düzenleniyor olması,
 • Etkinliğin en az 3’üncüsünün düzenlenecek olması,
 • Daha önce düzenlenmiş son 2 etkinliğin yurtdışında düzenlenmiş olması,
 • Etkinlik düzenleme kurulunun ARBİS veri tabanına kayıtlı bilim insanlarından oluşması (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır),
 • Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı, kendine özgü ve güncel bir internet sayfasının olması,
 • Etkinlik yürütücüsünün düzenlenen etkinliğin başlama tarihi esas alınarak son 1 yıl içinde bir defadan fazla bu destek programından yararlanmamış olması,
 • Etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin yurt içinden en az 2 farklı üniversite/araştırma kuruluşu mensubu ve yurt dışından en az 1 bilim insanından olmak üzere en az 3 kişiden oluşması ,
 • Etkinlik yürütücüsünün başvuruya konu etkinliği gerçekleştireceğine dair resmi yazı alınması,
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 • Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 270 günlük bir süre olması. (Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.)

Bütçesi:

Destek üst limiti 250.000 TL. Detaylı destek miktarları için tıklayınız.

Destek Oranı:

%100

Son Başvuru Tarihi:

21 Temmuz 2023

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacaktır.

Programa Ait Özellikler:

Etkinlik Kapsamında,

 

 • Yurt içi/yurt dışı davetli konuşmacıların yol, konaklama ve iaşe giderleri,
 • Organizasyon giderleri (Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem, USB bellek, teknik araç-gereç, salon kiralama, ikram gideri, reklam-tanıtım giderleri vb.),
 • Yardımcı personel ücreti,
 • Etkinlik yürütücüsü koordinasyon ücreti için destek sağlanır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

Detaylı bilgi için tıklayınız.