duyurular

07

Haziran

CONCERT Japan 2024 Yılı Çağrısı Açıldı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

CONCERT Japan 2024 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

EIG CONCERT-Japan platformunun ana amacı, çeşitli bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında Avrupa ülkeleri ile Japonya arasında işbirliğini geliştirerek çok taraflı ortak finansman faaliyetlerini uygulamaktır. EIG CONCERT-Japonya ortak çağrıları yoluyla, özellikle Avrupalı ve Japon araştırmacılar arasındaki uluslararası hareketliliği teşvik ederek, sürdürülebilir ve çok taraflı araştırma işbirliğini desteklenmektedir. TÜBİTAK’ın da yer aldığı 14 farklı fonlama kuruluşu tarafından 2024 yılı çağrı konusu "Sürdürülebilir Tarımda Dijital Dönüşüm ve Robotik (Digital Transformations and Robotics in Sustainable Agriculture)" olarak belirlenmiştir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

v Proje başına 125.000 Avro’yu,

v Yürütücü kuruluş başına;

   § Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 100.000 Avro’yu,

   § Özel kuruluşlar için 125.000 Avro’yu aşamaz.

Destek Oranı:

· Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

· Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 destek oranı ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

· Başvuruların gerekli tüm bilgi ve formlarla birlikte İngilizce olarak https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2024 adresinden 23 Temmuz 2024 (10.00 CET) tarihine kadar yapılması (Proje konsorsiyumu adına proje koordinatörü tek bir uluslararası başvuru yapacaktır.)

· Uluslararası başvuruya ek olarak, Türkiye’den başvuran ortakların TÜBİTAK’a https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden 29 Temmuz 2024, 23.59'a (UTC+3) kadar ulusal ön başvuru yapması.gerekmektedir.

Programa Ait Özellikler:

·Bu çağrı ile Japonya ve Avrupa merkezli araştırmacıları sürdürülebilir tarımda dijital dönüşüm ve robotik uygulamaları geliştirilmesine yönelik doğa ve sosyal bilimleri bir araya getiren sektörler arası yaklaşımları benimseyen araştırma projeleri teşvik edilmektedir.

·Çağrı kapsamında sunulacak araştırma önerilerinin tarımsal uygulamalarla ilgisi açıkça kanıtlanmış dijital teknolojilere veya robotik uygulamalarına odaklanması gerekmektedir. Ayrıca, çevresel etki ve verimli kaynak kullanımı da dâhil olmak üzere sürdürülebilirlik hususunun araştırma önerilerinde ön planda tutulmuş olması beklenmektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

 Tıklayınız.