duyurular

22

Nisan

Dünya Fikri Mülkiyet Günü

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Dünya Fikri Mülkiyet Günü, 26 Nisan

Fikri mülkiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Yenilik ve yaratıcılıkla ortak geleceğimizi inşa etmek

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) kurulduğu anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün olan 26 Nisan, her yıl değişik bir tema başlığı ile

  • Tüm üye ülkelerde fikri mülkiyet konusuna dikkat çekilmesi,
  • Fikri Haklar alanında toplumsal farkındalığın artırılması ve
  • Globalde düzenlenen etkinliklerle ~ farkındalık videoları, resim yarışmaları, ödüllü yarışmalar gibi ~ fikri mülkiyetin kamuoyu gündemine taşınması amacıyla Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanmaktadır.

Ülkemizin de üyesi olduğu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yürütülen dünya çapındaki farkındalık çalışmaları, ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu liderliğinde yürütülerek örgüt kuruluş hedefi olan patentlerin, telif haklarının, ticari markaların ve tasarımların günlük yaşamı nasıl etkilediği konusunda farkındalık yaratmaya ve ülkemizdeki farkındalığı arttırılmış buluşçuların niceliklerini arttırmaya katkı sağlamaktadır.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü 2024 yılı kapsamında sahip çıkılan tema ise ‘Fikri Mülkiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Yenilik ve yaratıcılıkla ortak geleceğimizi inşa etmek’ özelinde seçilmiştir.

Bu yılın Dünya Fikri Mülkiyet Günü kutlanırken, Örgüt tüm faydalanıcılara fikri mülkiyetin (IP) ortak geleceğimizi inşa etmek için önemli olan yenilikçi ve yaratıcı çözümleri nasıl teşvik ettiğini ve güçlendirebileceğini keşfetmek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dikkat çekecek şekilde bir fırsat yaratmaktadır.

2024 yılı temasında bolca ‘fark yaratan ~ changemaker’ etiketinin yoğunluğu ise her yıl kümülatif olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları ekosistemine yeni ilham veren yetenekli buluşçular ve girişimciler kazandırılması hedefini ortaya koymaktadır.

#dünyafikrihaklargünü