duyurular

18

Nisan

TÜBİTAK 1007 Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması 2024 Çağrısı Başvuruya Açıldı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

1007 - Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu kadına yönelik şiddetle mücadele politikaları, programları ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar tarafından proje başvuruları yapılabilir.

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

  • Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.
  • Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; uzmanlığı konusunda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.
  • Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, proje teşvik ikramiyesi (PTİ) almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.

Bütçesi:

Üst sınır yoktur.

Destek Oranı:

%100

*Özel kuruluşların seri üretim amacıyla da kullanılabilecek makine-teçhizat talepleri en fazla %40 oranında desteklenmektedir.

Süresi:

En fazla 24 ay

Son Başvuru Tarihi:

10.05.2024

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapılacaktır. Elektronik başvurunun tamamlanması sonrası gönderilmesi gereken ıslak imzalı belgeler ilgili adreste belirtilmektedir.

Programa Ait Özellikler:

  • Proje 2 bileşenden oluşacaktır. Birinci Bileşen kapsamında; Türkiye’de kadına yönelik şiddete ilişkin mevcut durumun, risk faktörlerinin, sonuç ve etkilerin, mücadele yöntemlerinin, algı-tutum-farkındalığın temel demografik özelliklere göre incelenmesi üzere “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024” yürütülecektir. İkinci Bileşen kapsamında ise Birinci Bileşen kapsamında elde edilen sonuçlardan da faydalanılarak şiddet mağduruna yönelik hizmetlerin bilimsel kanıta dayalı, sistematik, bütüncül ve etkin bir biçimde yapılandırılması üzere “Şiddet Mağdurlarına Yönelik Psikososyal Destek Modeli” geliştirilecektir.
  • Türkiye İstatistik Kurumu’nun her projede yer alıp çağrı rehberinde belirtilen iş paketlerinden sorumlu olması gerekmektedir.
  • Birden fazla proje yürütücü kuruluşun (PYK) yer aldığı projelerde proje yönetiminden sorumlu bir Proje Yöneticisi Kuruluş (PYÖK) belirlenmesi gerekmektedir.
  • Yürütücü kuruluşlar arasında en az bir üniversite olmalıdır.
  • Yapılan başvurunun çağrı şartlarına ve 1007 Programı Mevzuatına uygun olması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

1007 Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması 2024 Çağrı Dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

1007 Programı Mevzuatı ve İdari Hususlar ile ilgili bilgi için tıklayınız.