duyurular

03

Kasım

TÜBİTAK-MID Uzbekistan Ortak Proje Çağrısı

KTUTTM

 

Program Adı:

TÜBİTAK-MID Uzbekistan Ortak Proje Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı (MID Uzbekistan), mevcut Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması çerçevesinde üniversiteleri, araştırma merkezlerini ve enstitüleri Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) projeleri için ortak teklifler sunmaya davet etmektedir. Program kapsamında; ortakların uluslararası işbirliği yapmalarına, yeni araştırma ortamlarına, tesislerine, bilgilerine ve uzmanlıklarına erişim sağlayarak araştırmalarının kalitesini artırmalarına, araştırma ve yenilikleri ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmelerine olanak sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

Eğitim ve araştırma hastaneleri,

Kamu kurum ve kuruluşları,

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Türk ortaklar proje başına 1.250.000 Türk Lirasına kadar (genel giderler ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç) destek alabilirler. Ayrıca, finansman için uygun olan Özbek ortaklar proje başına 1.500.000.000 Özbek Toplamına (UZS) kadar destek alabilirler.

Destek Oranı:

%100 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Projelerin süresi iki yılı (24 ay) aşmamalı ve desteklenen her bir ortak araştırma projesi için uluslararası ziyaretlerin toplam süresi yılda iki ayı (60 gün) geçmemelidir.

Son Başvuru Tarihi:

01 Şubat 2023 

Nasıl Başvurulur? :

Türk ortaklar başvurularını https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresi vasıtasıyla yapacaktır.

 

Özbek ortaklar online başvurularını MID Uzbekistan'ın www.grant.mininnovation.uz adresi üzerinden yapacaklardır.

Programa Ait Özellikler:

Bu çağrı tüm bilimsel ve teknolojik alanlardaki başvurulara açıktır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-mid-uzbekistan-ortak-proje-cagrisi-acildi-2