duyurular

07

Haziran

TÜBİTAK ve Moldova Ulusal Araştırma ve Geliştirme Ajansı İkili İş Birliği Çağrısı Açıldı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

TÜBİTAK ve Moldova Ulusal Araştırma ve Geliştirme Ajansı İkili İş Birliği Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Çağrının hedefleri şunlardır: 1. Araştırma kuruluşları, üniversiteler ve araştırma enstitüleri arasında uluslararası işbirliğini teşvik etmek (Türkiye ve Moldova'dan özel sektör kuruluşlarının dahil edilmesi bir değer olarak kabul edilmektedir) 2. Yeni araştırma ortamlarına, tesislere, bilgi ve uzmanlığa erişimi kolaylaştırmak ve genç bilim insanları yetiştirmek; 3. Araştırma kalitesini artırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı göz önünde bulundurarak araştırma ve yenilik sonuçlarının ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamak.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Kural olarak, fon almaya hak kazanan Türk ortaklar proje başına toplam 2.000.000 TL'ye kadar (genel giderler ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç) fon alabilirler. Fon almaya hak kazanan Moldovalı ortaklar proje başına toplam 50000 Avro'ya kadar fon alabilirler.

Destek Oranı:

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Projelerin süresi 24 aya kadar olacaktır.

Son Başvuru Tarihi:

19 Ağustos 2024

Nasıl Başvurulur? :

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Programa Ait Özellikler:

TÜBİTAK 1071 Programı kapsamında, TÜBİTAK ile Moldova Ulusal Araştırma ve Geliştirme Ajansı (NARD) arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde açılan çağrıya aşağıdaki tematik alanlardan ortak araştırma projesi başvurusunda bulunulabilecektir.

· Doğa Bilimleri

· Mühendislik ve Teknoloji

· Tıp ve Sağlık Bilimleri

· Tarım Bilimleri

· Sosyal ve Beşeri Bilimler

Detaylı Bilgi / Rehber:

 Tıklayınız.