haberler

KTÜ TTM Tarafından Yürütülen SMART Youth Projesi ile Oluşturulan Başarılı Proje Çıktıları Kullanıma Hazır

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni temsilen KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin proje yürütücülüğünü üstlendiği, Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Strategic Management, Agility and Right Technologies for Youth-SMART Youth” Projesi kapsamında gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmek, onları gerçek ve dijital dünya pazarına hazırlamak ve girişimcilerin olası kriz durumlarına uyum sağlayabilen çevik bir işletme kurmalarına destek olmak amacıyla faaliyetlerde bulunulmuştur.

2020 yılında başlayan ve toplamda 2 yıl süresi olan projede 4 farklı ülkeden 6 kurum yer almaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni temsilen KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin proje yürütücülüğünü üstlendiği projede Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, VUZF Üniversitesi (Bulgaristan), Galati Dunarea de Jos Üniversitesi (Romanya) ve Atlantik Teknoloji Üniversitesi (İrlanda) kurumları ortak olarak yer almaktadır. Projenin hedef kitlesi girişimciliğe ilgi duyan 18-29 yaşları arasındaki gençler ve öğrenciler, yükseköğretim kurumları, gençlik eğitimi ile iş geliştirme alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ve mevcut işletmelerdir.

Proje sonuç ve çıktılarının ulusal ve uluslararası düzeyde tüm hedef gruplar ve ilgili kurumlarla paylaşımını sağlamak adına, proje ekibi tarafından projeye ait web sayfasında “Akıllı İş Araç Kutusu (Smart Business Toolbox)” oluşturulmuştur. Tüm çıktılara ücretsiz erişilebilme imkanı sunan Smart Business Toolbox ile aşağıda detayları verilen sonuç ve çıktılara ulaşmak mümkündür;

Riskler ve Fırsatlar Üzerine Araştırma Raporu: Girişimcilerin ve işletmelerin başarısı; fırsatları değerlendirme, riskleri belirleme, önleme, azaltma ve yönetme kapasitelerine önemli ölçüde bağlıdır. Hazırlanan Araştırma Raporu, net değerlendirme kriterleriyle birlikte risk kırılganlığı kavramının tanımına, potansiyel risklerin, sektörlerin ve etkilenebilecek işletme türlerinin ölçüm parametrelerine, olasılıklara ve işletmelerin etkilenme derecelerine odaklanmaktadır. Araştırma aynı zamanda ortak ülkeler olan Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve İrlanda'da girişimcilik alanındaki mevcut eğitim programlarındaki boşlukların analizinde önemli bir adımdır.

İhtiyaç Duyulan Girişimcilik Becerileri Üzerine Araştırma Raporu: Çalışma kapsamında; projenin ortak ülkeleri olan Türkiye, İrlanda, Bulgaristan ve Romanya'da krizlerle karşı karşıya kalan hedef gruba (Şirketler, girişimciler, iş dernekleri ve işletmeleri destekleyen diğer kuruluşlar dahil olmak üzere 4 ülkeden 110 kuruluş) anketler uygulanmış ve kriz durumlarında girişimcilik beceri ve yeteneklerinin etkisi, kuruluşlar tarafından kullanılan dijital araçların önemi ve kuruluşları etkileyen demografik özellikler ve diğer ilgili faktörler ortaya çıkarılmıştır. Kriz durumlarında kuruluşların başarısını etkileyebilecek faktörlerin şirket durumları üzerindeki etkileri analiz edilmiş ve analiz sonucunda örneklem grubunun verdiği cevaplar doğrultusunda bu faktörlerin şirket durumu üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Yeni Nesil Girişimciler Üzerine İyi Uygulama Örnekleri ve Videolar: Türkiye, Bulgaristan, İrlanda ve Romanya’dan derlenen iyi uygulama örnekleri, özellikle 2020'nin başında COVID-19'un zorluğuyla karşı karşıya kalan şirketler hakkındaki hikayelerin yanı sıra, bu şirketlerin diğer kriz dönemlerinde sürdürülebilirliklerini korumak için faaliyetlerini nasıl dijitalleştirdikleri ve işlerini nasıl yeniden düzenledikleri hakkında bilgiler içermektedir. Araştırmada yer alan şirketler, pandemi ve diğer krizler gibi ekstrem olaylara maruz kaldıklarında ne tür dijital çözümleri (çevrimiçi platformlar, uzaktan çalışma çözümleri, dijital pazarlama stratejileri, chatbotlar veya diğer çözümler) uygulamaya koyduklarını ve deneyimlerini proje ekibiyle paylaşmış bulunmaktadır. Yayınlanan her hikayede, şirketlerin pandemi öncesi ve pandemi esnasındaki durumlarına ve geliştirilen çözümlerle birlikte özellikle dijitalleşme sürecinden sonraki performanslarına odaklanılmıştır. Bu araştırmanın temel amacı, dijital teknolojilerin kriz yönetiminde uygulanmasından elde edilen somut ticari sonuçları ve çıktıları özellikle genç girişimcilerle paylaşmaktır. Yayınlanan iyi uygulama örnekleri içerisinden tüm proje ortağı ülkelerden seçilen birer firma ile; kriz yönetimi deneyimleri, kriz sırasında başarılı dönüşümleri ve çevik işletme yönetimi deneyimleriyle ilgili röportajlar gerçekleştirilmiş, bu röportajlar proje ekibince derlenerek video haline getirilmiş ve Akıllı İş Araç Kutusuna (Smart Business Toolbox) yüklenmiştir.

Çözüm Sağlayıcıları Veritabanı: Kriz dönemlerinde sürdürülebilirliğini sağlayan ve dijitalleşebilen firmaların kullandıkları hizmet ve çözüm sağlayıcıların bir araya getirildiği “Database with Solution Providers” çalışması gerçekleştirilmiş ve akıllı iş araç kutusuna yüklenmiştir. Kriz yönetimi ve dijitalleşme sadece belirli beceriler değil, aynı zamanda belirli teknolojiler ve ürünler de gerektirebilmektedir. Küresel pazarda, girişimci ve işletmelerin sürdürülebilir iş kurma ve yönetme misyonunu kolaylaştırabilecek çeşitli çözümler sunan birçok hizmet sağlayıcı bulunmaktadır. Bu çalışma ile; kriz sırasında kolay sürdürülebilirliği ve çevikliği garanti edebilecek hizmetler / teknolojiler sağlayan,  ana odak noktası ücretsiz hizmetler ve platformlar ya da ücretsiz deneme imkanı sunan şirketlerle bir veritabanı oluşturulması sağlanmıştır.  Veri tabanına Türkiye, Bulgaristan, İrlanda ve Romanya ülkelerinin yanı sıra uluslararası alanda kriz dönemlerinde başarılı çözüm sağlayıcı hizmetler sunan diğer şirketler de araştırılarak dahil edilmiştir.

Eğitim Müfredatı ve İlgili Müfredat için Tanınma Aracı: gençlerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, gerçek ve dijital dünya pazarına hazırlanması, kriz durumlarına uyum sağlayabilen çevik bir işletme kurabilmeleri, işletmelerin dijitalleşme yoluyla iş sürdürülebilirliği, kriz önleme ve yönetimi konularındaki becerilerinin geliştirilmesi amaçlarıyla toplamda 6 farklı eğitim modülünü kapsayan eğitim müfredatı 6 proje ortağının işbirliğiyle oluşturulmuştur. Müfredat aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir;

  • Dijital İşletmeler (Dijital Ekonomide Dijital İşletme, Bilgi Yönetimi, Büyük Veri, İş Zekası, E-işletme ve Mobil Ticaret, Sosyal Medya ve İş Dünyası)
  • Mevcut Dijital İş Teknolojisi ve Çözümleri (CRM, Esnek iş modelleri, BPM, Tedarik zinciri yönetimi, Ortak çalışma platformları, Fintech)
  • Dijital Pazarlama ve İletişim (İnternet, Web, Dijital Kampanyalar, Chatbotlar, Veri Analitiği)
  • Dijital Veri ve Mevcut Teknoloji (Veri Değeri, Veri Depolama, Bulut, Veritabanları, Hizmet Olarak Teknoloji, Duygu Analizi)
  • Gelişen Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Teknolojisi (Yapay Zeka, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Blok Zinciri & Kripto Para, Nesnelerin İnterneti, Endüstri 4.0, Robotik
  • Yönetişim, Risk ve Uyumluluk & Güven, Güvenlik, Gizlilik (BT Yönetişimi, Acil Durum Planlaması, Bilgisayar Güvenliği, Gizlilik, GDPR, Modern Çağda Güven, GRC & TSP)

İlgili müfredat; akademik ve eğitim sağlayıcı kurumlara yönelik Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ve yüksek öğretim için Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemine-AKTS (ECTS) uygun olarak hazırlanmış, öğrenme çıktılarının değerlendirilmesine, geliştirilmesine ve tanınmasına ve bunların farklı eğitim sağlayıcılar arasında transferine imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Hazırlanan “Tanınma Araç Seti” (Recognition Toolkit); oluşturulan müfredatın başta yükseköğretim kurumları olmak üzere eğitim sağlayıcı kurumlarda kredi transferini kolaylaştırmak, yardımcı olacak bir metodoloji sunmak ve bu tamamlayıcı eğitim modüllerinin eğitim kurumlarına tanıtılmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Söz konusu araç setinin hedef grubu eğitim kurumlarının yanı sıra kendi işlerini geliştirmeye ilgi duyan gençler, öğrenciler ve girişimcilerdir.

Sanal Eğitim Kampı: Proje ortağı ülkelerden eğitim / öğretim görevlileri, öğrenciler, başarılı işletmeler ve çözüm sağlayıcılar arasında ulus ötesi etkileşimleri ve bilgi alışverişini teşvik etmek için, uluslararası pilot eğitim (sanal eğitim kampı) düzenlenmiştir. Eğitim kampı 6 gün sürmüş ve müfredatta yer alan önemli eğitim modüllerine odaklanmıştır. Sanal eğitim kampına 18-29 yaş aralığındaki gençler, öğrenciler, girişimciler ve start-up sahipleri katılım göstermiş ve eğitim kampına eksiksiz katılan ve başarıyla tamamlayan 71 katılımcı, tüm ortak kurumların yetkililerince onaylı “Uluslararası Katılım Sertifikası” almaya hak kazanmıştır. 

 

SMART Youth projesi kapsamında oluşturulan ve yukarıda detayları verilen tüm çıktı ve sonuçları kullanmayı amaçlayan kurum ve kişilerin, her türlü destek, daha detaylı bilgi ve/veya yönlendirmeye ulaşabilmeleri için SMART Youth proje ekibi ile iletişime geçmeleri yeterlidir.


17 Kasım 2022