haberler

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Özgür Tüfekçi editörlüğündeki çalışma yayınlandı.

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Özgür Tüfekçi editörlüğünde "Karadeniz: 2020 Gelişmeleri Işığında Karadeniz Gelişmeleri" adlı çalışma müdürlüğünü yaptığı KTÜ-SAM bünyesinde yayınlandı. Bölümümüzden birçok akademisyen ve uzmanın da katkı sağladığı çalışma 2020’de Karadeniz Havzasındaki gelişmelerin ele alındığı yirmi bir makaleden oluşmaktadır. Üç bölümden oluşan derlemenin ilk bölümünde havzadaki ülkelerden onunun 2020 yılında yaşadıkları süreçler masaya yatırılırken; ikinci bölümde uluslararası aktörlerin havzaya yaklaşımları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise nispeten daha bağımsız makalelerle Karadeniz havzası farklı açılardan incelenmekte ve okuyucuya ilk iki bölümdeki makaleleri analitik olarak birleştirebilecekleri alan sunulmaya çalışılmaktadır.

Emek veren tüm uzmanlara teşekkür ederiz...

Çalışmanın bütünü ve detaylara ulaşmak için:

/sam-karadenizyilligi


29 Temmuz 2021