duyurular

26

Eylül

Önceki Öğrenmenin Tanınması Başvuruları

Arsin MYO

Değerli Öğrencilerimiz,


Üniversite Senatomuzun 28.07.2023 tarih ve 340-20 sayılı kararı ile Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge; Karadeniz Teknik Üniversitesine kayıtlı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınmasına yönelik bu belgede yer alan dersler için başarılı sayılmak amacıyla başvuru yapabilmelerini sağlamaktadır.