misyon ve vizyon

MİSYON
Mesleğiyle ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, alanında en iyi olmayı kendine amaç edinen, meslek ahlakı, aidiyet duygusu gelişmiş nitelikli ve yetenekli bireyler yetiştirmek.
 

VİZYON
Teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelere sahip, girişimci ve yenilikçi bir meslek yüksekokulu olmak, başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin kaliteli ara eleman ihtiyacını karşılamak, kamu ve özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde kendini yenileyen öncü bir eğitim kurumu olmak.