makaleler

2019 yılı yayınları

SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Torun, S. B., Pesman, E., & Donmez Cavdar, A. (2019). Effect of alkali treatment on composites made from recycled polyethylene and chestnut cupula. Polymer Composites40(11), 4442-4451.

Cavdar, A. D., Torun, S. B., Ertas, M., & Mengeloglu, F. (2019). Ammonium zeolite and ammonium phosphate applied as fire retardants for microcrystalline cellulose filled thermoplastic composites. Fire Safety Journal107, 202-209.

Ozturk, H., Demir, A., Demirkir, C., & Colakoglu, G. (2019). Effect of veneer drying process on some technological properties of polystyrene composite plywood panels. Drvna industrija70(4), 369-376.

Tiryaki, S., Tan, H., Bardak, S., Kankal, M., Nacar, S., & Peker, H. (2019). Performance evaluation of multiple adaptive regression splines, teaching–learning based optimization and conventional regression techniques in predicting mechanical properties of impregnated wood. European Journal of Wood and Wood Products77(4), 645-659.

 

KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

Çavdar, A. D., Torun, S. B., Peşman, E., Angın, N., Ertaş, M., & Mengeloğlu, F. (2023). Hybrid thermoplastic composite reinforced natural fiber and inorganic filler. Cellulose Composites: Processing And Characterization, Edit: Pawan Kumar Rakesh & J. Paulo Davim, Walter de Gruyter, Inc. , Berlin.

 

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Torun, S. B., Çavdar, A. D., & Özdemir, T. (2019). The reaction to fire of some chemicals treated pine wood product surface. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 4(4), 651-656.

Ustaömer, D., Kalyoncu, E. E., & Kirci, H. (2018). Some Properties of Fiberboard Manufactured with Wastes of Kraft Pulp Mill. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 4(4), 632-637.

Aslan, M., Öztürk, H., & Demirkir, C. (2019). Investigation of thermal conductivity of wood Sandwich panels with Aluminium and polypropylene core. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 4(4), 647-650.

Öztürk, H., Çolakoğlu, G., & Demirkir, C. (2019). Effect of drying types and polystyrene density on thermal conductivity of polystyrene composite particleboard. Wood Industry and Engineering, 1(2), 57-62.

Bardak, S., Nemli, G., & Tiryaki, S. (2019). Influence of residue type on quality properties of particleboard manufactured from fast-grown tree of heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle). Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty62(204).

Akyüz, I., Ersen, N., Tiryaki, S., Bayram, B. Ç., Akyüz, K. C., & Peker, H. (2019). Modeling and comparison of bonding strength of impregnated wood material by using different methods: Artificial neural network and multiple linear regression. Wood Research64(3), 483-498.

2020 yılı yayınları

SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Yel, H., Cavdar, A. D., & Torun, S. B. (2020). Effect of press temperature on some properties of cement bonded particleboard. Maderas. Ciencia y tecnología22(1), 83-92.

Kalyoncu, E. E., & Peşman, E. (2020). Bacterial cellulose as reinforcement in paper made from recycled office waste pulp. BioResources15(4), 8496.

 

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Birinci, A. U., Öztürk, H., Yücesoy, D., & Demirkir, C. (2020). The Effects of Polystyrene Species and Fiber Direction on Thermal Conductivity of Plywood. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 5(5), 825-828.

Birinci, A. U., Öztürk, H., Demirkir, C., & Çolakoğlu, G. (2020). Structural performance analysis of cross laminated timber (CLT) Produced from pine and spruce grown in Turkey. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 5(5), 819-824.

Uğur, A., & Kalaycioğlu, H. (2020) Evaluation of carbon footprint and environmental impact in wood based product. Wood Industry and Engineering, 2(2), 91-97.

 

2021 yılı yayınları

SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Çavdar, A. D., Tomak, E. D., Torun, S. B., & Arpaci, S. S. (2021). Accelerated weathering resistance of high-density polyethylene composites reinforced with microcrystalline cellulose and fire retardants. Journal of Building Engineering39, 102282.

Torun, S. B., Tomak, E. D., Cavdar, A. D., & Mengeloglu, F. (2021). Characterization of weathered MCC/nutshell reinforced composites. Polymer Testing101, 107290.

Demir, A., Birinci, A. U., & Ozturk, H. (2021). Determination of the surface characteristics of medium density fibreboard processed with CNC machine and optimisation of CNC process parameters by using artificial neural network. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology35, 929-942.

Aras, U., Kalaycioglu, H., & Yel, H. (2021). The Effect of Using Pumice Powder and Plasticizer on Physico-Mechanical and Thermal Properties of Cement-Bonded Particleboards. Drvna industrija72(1), 31-37.

Kumaş, İ., Aras, U., Kalaycioğlu, H., Serdar, B., & Yel, H. (2021). Effect of growing altitude, particle drying temperature and press temperature on some technological properties of particleboard produced from black alder wood. Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty64(207), 59-71.

 

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Torun, S. B. (2021). Bazı çevresel atıkların ve doğal liflerin kompozitlerde kullanılabilirliği. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 22(1), 126-133.

Birinci, A. U., Öztürk, H., & Demir, A. (2021). Yerli ağaç türlerinden üretilen CLT duvarların yanal yük altındaki performansı. Turkish Journal of Forestry, 22(3), 318-322.

Demir, A., Birinci, A. U., & Öztürk, H. (2021). Yerli Ağaç Türlerinden Üretilen Kontrplak Kaplı Perde Duvarların Yanal Yük Altındaki Performansı. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23(2), 528-535.

Cuce, P. M., Cuce, E., Guclu, T., & Demirci, V. (2021). Energy Saving Aspects of Green Facades: Current Applications and Challenges. Green Building & Construction Economics, 2(2), 18-28.

 

2022 yılı yayınları

SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELE

Çavdar, A. D., Yel, H., & Torun, S. B. (2022). Microcrystalline cellulose addition effects on the properties of wood cement boards. Journal of Building Engineering48, 103975.

Torun, S. B. (2022). Investigation of the properties of fiberboards made from microcrystalline cellulose and antimony trioxide added melamine formaldehyde adhesive. International Journal of Adhesion and Adhesives113, 103084.

Kalyoncu, E. E. (2005). Eco-friendly pulping of banana pseudo-stem wastes with potassium-based processes. Cellulose Chemistry and Technology, 2011.

Ozturk, H., Demir, A., & Demirkir, C. (2022). Prediction of Optimum Expanded Polystyrene Densities for Best Thermal Insulation Performances of Polystyrene Composite Particleboards by Using Artificial Neural Network. Drvna industrija73(4), 385-395.

Ozturk, H., Demir, A., & Demirkir, C. (2022). Optimization of pressing parameters for the best mechanical properties of wood veneer/polystyrene composite plywood using artificial neural network. European Journal of Wood and Wood Products, 1-16.

Birinci, A. U., Demir, A., & Ozturk, H. (2022). Comparison of thermal performances of plywood shear walls produced with different thermal insulation materials. Maderas. Ciencia y tecnología24.

Demirkir, C., Demir, A., Ozturk, H., & Aydin, I. (2022). The Effect of Sheathing Material on Racking Performance of Plywood Shear Wall. Drvna industrija73(1), 25-33.

Aras, U., Kalaycıoğlu, H., Yel, H., & Kuştaş, S. (2022). Utilization of olive mill solid waste in the manufacturing of cement-bonded particleboard. Journal of Building Engineering49, 104055.

Aras, U., Durmaz, S., Kalaycıoğlu, H., & Kuştaş, S. (2022). Influence of pumice powder on some properties of phenol-formaldehyde bonded particleboards. Wood Research67(5).

Tiryaki, S., & Aydin, A. (2022). Multivariate Hotelling T2 Control Chart for Monitoring Some Quality Characteristics in Medium Density Fiberboard Manufacturing Process. Drvna industrija73(1), 35-46.

 

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Peşman, E., Yıldız, H. E., Torun, S. B., & Çavdar, A. D. (2022). Atık gazete kağıdı liflerinin biyokompozit üretiminde kullanılabilirliği. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 23(1), 44-50.

Ustaömer, D., Topaloğlu, E., & Kalyoncu, E. E. (2022). Farklı vaks türlerinin lif levhaların bazı fiziksel ve yüzey özellikleri üzerindeki etkinliğinin değerlendirilmesi. Ormancılık Araştırma Dergisi, 9(Özel Sayı), 148-154.

Kalyoncu, E. E., & Peşman, E. (2022). Bakteriyel selüloz ve boraks katkılı atık gazete kağıtlarının termal ve optik özelliklerinin incelenmesi. Ormancılık Araştırma Dergisi, 9(Özel Sayı), 229-237.

Durmaz, S., & Uğur, A. (2022). Effect of Short Glass Fiber Reinforcement on Physical, Mechanical Properties and Fire Performance of Wood Plastic Composites. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 22(3), 273-279.

Şahin, M. E., Kalaycioglu, H., & Ugur, A.  (2022). Odun esaslı levha sektöründe Yaşam Döngüsü Analizi’ne bir bakış. Ormancılık Araştırma Dergisi, 9(Özel Sayı), 342-354.

Aras, U., Yel, H., Kalaycıoğlu, H., & Kuştaş, S. (2022). CCA ile emprenyeli sarıçam planya artıklarından üretilen çimentolu yongalevhaların bazı teknolojik özelliklerinin incelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 23(1), 65-73.

Ondaral, M., Mustafa, U., & Ondaral, S. (2022). MDF üretiminde Dimetiloldihidroksietilenüre (DMDHEU) kimyasalı kullanımının levha özelliklerine etkisi. Ormancılık Araştırma Dergisi, 9(Özel Sayı), 329-335.

Ondaral, M., & Kalyoncu, E. E. (2022). Muz Yalancı Gövde Atıklarından NH4OH-KOH Yöntemi ile Kağıt Hamuru Üretim Olanaklarının Araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(3), 662-674.

Canbolat, D., Ondaral, M., Çakar, K., Hezer, E., Özcan, Ş. E., & Ondaral, S. (2022). Kalsiyum karbonatın selülozik liflerle etkileşiminin artırılması. Ormancılık Araştırma Dergisi, 9(Özel Sayı), 224-228.

Tiryaki, S., Aydin, A., & Adanur, H. (2022). Hammadde tedarik sorunlarının Türkiye mobilya üretimi açısından değerlendirilmesi ve bir projeksiyon çalışması. Ormancılık Araştırma Dergisi, 9(Özel Sayı), 247-253.

Aydin, A., Tiryaki, S., & Adanur, H. (2022). Küreselleşme sürecinde odun esaslı levha üretim ve dış ticaret durumunun analizi. Ormancılık Araştırma Dergisi, 9(Özel Sayı), 186-192.

2023 yılı yayınları

SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELE

Torun, S. B., Peşman E., & Çavdar, A. D. (2023). The evaluation of waste engine oil/old newspaper in recycled low density polyethylene composites. Polymer Composites.

Öztürk, H., Prediction of optimum veener drying parameters with artifical neural networks for production of  plywood with high mechanical properties. Drvna Industrja, 74(3), 297-308. 

Aras, U. (2023). Possibility of crude and expanded vermiculite in cement-bonded particleboard production. Wood Research, 68(3), 372-381.

Durmaz, S., Özgenç K. Ö., Aras, U., Avcı, E., & Atar, I. (2023). Improvement of weathering and thermal resistance of wood-plastic composites with iron oxide nanoparticles. Journal of Thermoplastic Composite Materials.

Durmaz, S., Özgenç K. Ö., Aras, U., Erdil, Y. Z., & Mengeloğlu, F. (2023). The effect of zinc oxide nanoparticles on the weathering performance of wood-plastic composites. Coloration Technology, 2023(139), 430-440. 

Nemli G., Aras, U., Kalaycıoğlu, H., & Kuştaş, S. (2023). Potential Use of Olive Stone Residues in Particleboard Production. Drvna Industrja, 74(2), 195-203.

Yılmazer, S., Aras, U., Kalaycıoğlu H., & Temiz, A. (2023). Water absorption, thickness swelling and mechanical properties of cement bonded wood composite treated with water repellent. Maderas. Ciencia y tecnología, 25(34), 1-10.

Durmaz, S., Aras, U., Avcı, E., Erdil Y.Z., Atar, İ., & Kalaycıoğlu, H. (2023). Influence of zinc oxide nanoparticles on flame resistance in wood plastic composites. Drvna Industrja, 74(4), 459-468.

Durmaz, S., Aras, U., Avcı, E., Atar, İ., & Mengeloğlu, F. (2023). The effect of chopped glass and carbon fiber reinforcement on physical, mechanical and fire performance of wood plastic composites. Drewno, 66(212), 00016

Demirci, V., Seyhan, M., & Sarıoğlu, M. (2023). Investigation of aerodynamic performance of Clark-Y airfoil with more realistic tubercle model and internal slots. Physics of Fluids, 35(8), 1-9. 

 

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Torun, S. B., Özdemir, M., Peşman E., & Çavdar, A. D. (2023). Geri dönüştürülmüş polipropilen kompozitlerde atık bitkisel yağ ve atık gazete kağıdı liflerinin değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 11(2), 936-957.

Aras, U., & Kalaycıoğlu, H. (2023). The technological properties of particleboards manufactured with nano additive melamine-formaldehyde adhesive. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 24(1), 139-147. 

Aras, U., & Yel, H. (2023). the effect of press parameters on the physical and mechanical properties of cement-bonded particleboards produced from veener wastes. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 8(3), 300-305.

 

 

2024 yılı yayınları

SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELE

Diler, H., Durmaz, S., Acar, M., Aras, U., & Erdil, Y.Z. (2024). The effect of vermiculite on flame retardancy, physical and mechanical properties of wood plastic composites. Bioresources, 19(1), 183-194.