kuruluş mevzuatı

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Arsin Meslek Yüksekokulu’nun Kuruluşunun Yasal Dayanağı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 28.07.2008  tarih ve 219 sayılı toplantısında Arsin’de ‘’Arsin Meslek Yüksekokulu’’ kurulması  teklifleri, 15.01.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul  toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüştür.