haberler

Arsin Meslek Yüksekokulu akademik personeline “Kalite ve Akreditasyon” eğitimi düzenlendi.

Üniversitemizde 5-7 Ocak 2022 tarihlerinde YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında yapılacak saha ziyaretlerine yönelik Arsin Meslek Yüksekokulu akademik personeline “Kalite ve Akreditasyon” eğitimi düzenlendi. Arsin MYO Kalite Yönetim Sistemi Komisyonunun organize ettiği, Arsin MYO yönetimi ve akademik personelinin katılımıyla düzenlenen eğitim iki oturumda gerçekleştirildi.

Birinci oturumda “Kalite kavramı ve tarihsel gelişimi, Akreditasyon, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi” konularında temel eğitim, ikinci oturumda ülkemizin 10. ve 11. Kalkınma Planı kapsamında yükseköğretim kurumlarında başlatılan kalite çalışmaları ve bu kapsamda yapılan atılımlar hakkında bililer verildi. Bu bağlamda kurulan Yükseköğretim Akademik Kurulu (YÖKAK) tanıtımı ve KTÜ’de yapılacak Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) saha ziyaretleri değerlendirildi, Arsin MYO’da yapılması gereken hazırlıklar konusunda katılımcılar bilgilendirildi. KAP sürecinde birimlerin takip etmesi gereken dokümanlar ve sistemin işleyişi örneklerle detaylı olarak açıklandı.

 


07 Aralık 2021