haberler

Arsin Meslek Yüksekokulu idari personeline ve öğrencilerine “Kalite ve Akreditasyon” eğitimi düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 5-7 Ocak 2022 tarihlerinde YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında yapılacak saha ziyaretlerine yönelik Arsin Meslek Yüksekokulu idari personeline ve öğrencilerine “Kalite ve Akreditasyon” eğitimi düzenlendi. Arsin MYO Kalite Yönetim Sistemi Komisyonunun organize ettiği, Arsin MYO yönetimi, idari personeli ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen eğitim tek oturumda gerçekleştirildi.

Eğitimde “Kalite Kavramı, Akreditasyon, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi” konularında temel eğitim verilirken, ülkemizin 10. ve 11. Kalkınma Planı kapsamında yükseköğretim kurumlarında başlatılan kalite çalışmaları ve bu kapsamda yapılan atılımlar hakkında bilgiler verildi. Yükseköğretim Akademik Kurulu (YÖKAK) tanıtımı ve KTÜ’de yapılacak Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) saha ziyaretleri değerlendirildi. Arsin MYO’da idari personelin saha ziyaretleri için yapılması gereken hazırlıklar konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Öğrencilerimizde ve idari personelimizde kalite kültürünün yaygınlaşması için düzenlenen eğitimde KAP sürecinde birimlerin/öğrencilerin takip etmesi gereken dokümanlar (yönetmelik, yönerge, uygulama usul-esaslar vb.) ve sistemin işleyişi örneklerle detaylı olarak açıklandı.

 


08 Aralık 2021