TÜBİTAK projeleri

TÜBITAK PROJELERI

Öğr. Gr. Dr. Uğur ARAS Pirinç Kabuğu Külü ve Atık Mermer Tozlarının Çimentolu Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi, TÜBİTAK 1002, 2023-2024 (Yürütücü)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZTÜRK Karadeniz bölgesi yerli ağaç türlerinden çapraz lamine kereste (CLT) üretimi ve optimizasyonu, TÜBİTAK 1512, 2017-2019 (Yürütücü)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZTÜRK CLT’lerin Dayanım Performanslarının Belirlenmesi ve Tehlike Sınıflarına Göre Optimizasyon Modelinin Gelişmesi, TÜBİTAK 2519, 2023-2025 (Araştırmacı)

Öğr. Gör. Dr. Uğur ARAS Yüzeyi metal oksit (TiO2 ve Fe2O3) Ve karbon (grafen ve karbon siyahı) nanopartikül içerikli film kaplanmış odun plastik kompozitlerinin dış ortam direnci ve termal stabilitesinin arttırılması, TÜBİTAK 3501, 202-2026 (Araştırmacı)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZTÜRK Enerji etkin ve depreme dayanıklı clt kompozit panel (P-CLT) geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001, 2022-2024 (Araştırmacı)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZTÜRK CLT üretimi için Kereste ve Direnç Sınıfı Optimizasyon Modeli Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 2021-2023 (Araştırmacı)

Öğr. Gör. Dr. Meryem ONDARAL Temizlik kâğıdı üretiminde dolgu maddesi kullanımının geliştirilmesi, TÜBİTAK 1505, 2020-2022 (Araştırmacı)

Öğr. Gör. Dr. Uğur ARAS Bazı metal oksit nanopartiküllerin (TiO2, ZnO, Fe2O3) katkısı ile odun plastik kompozitlerinin dış ortam ve yanma dayanımlarının iyileştirilmesi, TÜBİTAK 1002, 2021-2022 (Araştırmacı)

Doç. Dr. Sevda BORAN TORUN Yapay zeka optimizasyon tekniği ile hibrit kompozit bileşenlerinin optimizasyonu: lignin / zeolit / doğal lif takviyeli termoplastik esaslı hibrit kompozit örneği, TÜBİTAK 1002, 2020 – 2021 (Araştırmacı)