başvuru genel koşulları

DENİZ BİLİMLERİ ve TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI – BAHAR YARIYILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI 

 

ALES PUANI
(ALES belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır)

Tezli Yüksek Lisans

En az 55 olmak koşulu ile, asgari başvuru koşulları başvuru yapılacak Anabilim Dalına göre belirlenir. 

 

Muafiyet için belgelerinin geçerlilik süreleri

 • Tezli yüksek lisans programları için zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı vardır. İngilizce hazırlık sınıfından muaf olabilmek için adayların YDS, e-YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan almaları gereklidir.
 • Muafiyet için kullanılacak yabancı dil geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl olup, Kurulca kabul edilen eşdeğer belgeler için ise 2 yıldır.
 • Üniversitelerin yapmış oldukları İngilizce Muafiyet sınav belgeleri 3 yıl geçerlidir.
 • Muafiyet belgesi olmayanlar KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunun yapacağı muafiyet sınavına girebilir. Başarılı olamayanlar İngilizce Hazırlık Okuluna devam etmek zorundadır.
 
GİRİŞ BAŞARI PUANI HESAPLAMASI (GBP)
(Yazılı / Sözlü Mülakat sınavına girmek zorunludur. Mülakat sınava girmeyenler için hesaplama yapılmayacaktır)

 

 

Tezli Yüksek Lisans Programları

 • ALES puanının % 55’i,
 • Lisans mezuniyet notunun % 35’i,
 • Sözlü/yazılı mülakat puanının % 10’u hesaplanır.
 • Giriş Başarı Puanı en az 55,00 olmalıdır.
 

ORTAK DEĞERLENDİRME İLKELERİ

 
 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR

Elektronik Başvuru ve Yerleştirme Sistemi

Başvurularla ilgili bütün işlemler elektronik ortamda KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü web sayfası üzerinden yapılacak ve yerleştirme sonuçları aynı web adresinden ilan edilecektir.

 
 
 

KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN KAYITTA İSTENEN BELGELER

 1. Lisansüstü Başvuru Sonuç Sayfası çıktısı (ıslak imzalı)
 2. Transkriptin onaylı sureti (Yüksek Lisans programlarına başvurular için lisans transkripti)
 3. Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti;
 4. Yüksek Lisans programlarına başvurular için lisans mezuniyet belgesi
 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan alınmış denklik belgesini sunmaları gerekir.
 6. Yabancı dil belgelerinin onaylı sureti
 7. Nüfus Cüzdanın onaylı sureti
 8. Yönetmeliklere uygun (4.5x6 cm son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf)
 9. Askerlik şubesinden alınmış veya e-devlet sisteminden alınmış Askerlik durum belgesi (Kayıt yaptırdıktan sonra dilekçe ile Öğrenci Dairesi Başkanlığına verilecektir).

NOT: E-Devlet üzerinden alınan belgeler asıl belge hükmünde geçerli sayılır.