idari personel

ÖMER DOĞAN

ENSTİTÜ SEKRETERİ

odogan

04623771880-

TANER HACISALİHOĞLU

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

tanerhacisalihoglu

04623771876-

ASLI KILIÇ DEMİRCAN

MEMUR

kilicasli

04623772421-

ÖMER AYDEMİR

BEKÇİ

omer.aydemir

SERKAN YILMAZ

SÜREKLİ İŞÇİ

yilmazserkan