idari personel

ATİLLA İMAMOĞLU

ENSTİTÜ SEKRETERİ

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

atillaimamoglu

4623771880

FUNDA GÜLEŞ

ŞUBE MÜDÜRÜ

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

fundagules

ASLI KILIÇ DEMİRCAN

MEMUR

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

kilicasli

04623771877

TANER HACISALİHOĞLU

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

tanerhacisalihoglu

04623771876

AHMET ELİBOL

HİZMETLİ (Ş)

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

ahmetelibol

ÖMER AYDEMİR

BEKÇİ

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

omer.aydemir

KADRİYE ALTUNTAŞ

SÜREKLİ İŞÇİ

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

kadriyealtuntas