başvuru ve yerleştirme sistemi

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU

(2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI)

Sevgili Adaylar,

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemizde lisansüstü eğitim görmek üzere yapacağınız başvuru ve kayıt işlemlerinizin hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için ilan edilen kılavuzu dikkatle inceleyerek ilanda belirtilen işlemleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir. Lisansüstü eğitim alma konusunda Karadeniz Teknik Üniversitesi ailesi olarak bizleri tercih ettiğiniz için sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü

 

I. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURUYA ESAS TEŞKİL EDEN MEZUNİYET ÖN KOŞULLARI

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Lisansüstü Programlarının 2023-2024 Eğitim- Öğretim Bahar Yarıyılı Öğrenci kontenjanları Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1- 2023-2024 Eğitim-Öğretim Bahar Dönemi Lisansüstü öğrenci kontenjanları

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans*

ALES Puan Türü

Alan içi

Alan dışı

Sayısal

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği

1

2

55

*Alan içi kontenjanı, başvuru yapılmak istenen program ile aynı isimdeki veya YÖK tarafından eşdeğer olduğu kabul edilen bölüm/program mezunu olan öğrenciler için ayrılan kontenjanı, Alan dışı kontenjanı ise diğer mezuniyet diplomasına sahip öğrenciler için ayrılan kontenjanı ifade etmektedir.

Başvuruya Esas Teşkil Eden Mezuniyet Ön Koşulları

 1. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunları
 2. Fen ve Mühendislik Bölümleri Lisans Mezunları
II. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURABİLME GENEL ŞARTLARI

1) ALES veya Eşdeğeri Sınav Puanı

a) Yüksek Lisans programlarına başvuru için ALES sayısal puan türünden en az 55 puan almış olmak.

b) GRE ve GMAT sınavlarından eşdeğer puan almış olmak.

c) ALES, GRE ve GMAT Sınav puanlarının geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarih itibari ile 5 yıldır.

2) Lisans mezuniyeti not ortalaması

Lisans mezuniyeti not ortalaması (transkript) dörtlük sistemde en az 2/4 veya yüzlük sitemde 53,33 olmalıdır.

 

III. BAŞVURU
 1. Başvurular online yapılacaktır. Türk vatandaşları için https://lisansustubasvuru.ktu.edu.tr/ adresi üzerinden, Yabancı uyruklu adaylar için http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu/LisansUstuYabanciBasvuru adresi üzerinden başvurular gerçekleştirilecektir)
 2. Başvuru sırasında Enstitüye herhangi bir belge teslimi yapılmayacaktır.
 3. Farklı anabilim dallarının aynı seviyedeki lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılamaz.

 

IV. İLGİLİ TARİHLER

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının ilan, başvuru, değerlendirme ve kayıt süreçleri ile ilgili tarihler Tablo 2’ de verilmiştir.

Tablo 2- Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının ilan, başvuru, değerlendirme ve kayıt süreçleri ile ilgili tarihler

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının ilanı

02 Ocak 2024

Lisansüstü programlara başvurular (Online)

15-26 Ocak 2024

Lisansüstü programlara başvuran adaylar için yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat (Sınav ve/veya mülakat Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünde ilgili Anabilim dalı tarafından yüz yüze yapılacaktır)

29 Ocak 2024
Saat: 10.00

Kayıt hakkı kazanan adayların ilanı (Asıl ve yedek)

1 Şubat 2024

Kayıt hakkı kazanan adayların, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünde belge kontrolü yaptırarak kesin kayıtlarını yaptırması

05-09 Şubat 2024

Yabancı Dil (İngilizce) Seviye Belirleme Sınavı
(Sınav tarih ve saat bilgisi için Milli Piyango Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimini inceleyiniz)

05-09 Şubat 2024

Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı
(Sınav tarih ve saat bilgisi için Milli Piyango Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimini inceleyiniz)

05-09  Şubat 2024

 

V..DEĞERLENDİRME
 1.  Yüksek Lisans Programlarına Giriş Başarı Puanı;
 1. ALES Puanın %55’i
 2. Lisans mezuniyet notunun %35’i
 3. Bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat puanının %10’u alınmak suretiyle hesaplanır (Bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakata girmeyen aday başarısız sayılır).
 1. Yüksek Lisans programına giriş başarı puanının 100 üzerinden en az 55 olması gereklidir.
 2. Adaylar, başarı puanına göre en yüksek puanı olan adaydan itibaren sıralanır ve ilan edilen kontenjanlara kayıt hakkı kazanır.
 3. Süresi içerisinde kayıt yapılmayan ve boş kalan kontenjanlara, yedek adaylar listesinden başvuran adaylar puan sıralanmasına göre kayıt hakkı kazanır.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yabancı dil muafiyeti ve dil hazırlık sınıfı;

 1. Yüksek Lisans programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adayların ders kaydı yaptırabilmesi için en az 60 veya üzeri yabancı dil (YDS, UDS, e-YDS, YÖKDİL, KPDS veya eşdeğer sınavlarından) puanına veya mudili bir puanına sahip olmaları zorunludur.
 2. KPDS, UDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.
 3. Bir programa kayıt hakkı kazanıp ders kaydı için yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler Üniversite tarafından düzenlenen yabancı dil muafiyet sınavına girerler.
 4. Yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler ders kayıtlarını yaptırır. Bu sınavdan başarılı olamayan öğrenciler Üniversitenin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıt yaptırırlar.

 

VI. KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN KAYITTA İSTENEN BELGELER
 1. Lisansüstü Başvuru Sonuç Sayfası çıktısı (ıslak imzalı)
 2. Transkriptin onaylı sureti (Yüksek Lisans programlarına başvurular için lisans transkripti)
 3. Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti (Yüksek Lisans programlarına başvurular için lisans mezuniyet belgesi). Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan alınmış denklik belgesini sunmaları gerekir.
 4. Yabancı dil belgelerinin onaylı sureti (varsa)
 5. Nüfus Cüzdanın onaylı sureti
 6. Yönetmeliklere uygun (4.5x6 cm son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf)
 7. Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden alınmış veya e-devlet çıktısı) kayıt yaptırdıktan sonra dilekçe ile Öğrenci Dairesi Başkanlığına verilecektir).

 

VII. DİĞER HUSUSLAR

Aynı programı tercih etmiş olan adayların son değerlendirme puanlarının eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.