birim kalite komisyonu

 

Prof. Dr. Ahmet Cemal DİNÇER

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Ali ALKAN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Koray ÖZŞEKER

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi İlknur YILDIZ

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Umar KHAN DURRANI

Öğretim Üyesi

Ömer DOĞAN

Enstitü Sekreteri