birim kalite komisyonu

 

Prof. Dr. İlhan ALTINOK

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Koray ÖZŞEKER

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Yahya TERZİ 

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi İlknur YILDIZ

Öğretim Üyesi

Atilla İMAMOĞLU

Enstitü Sekreteri

Funda GÜLEŞ

Şube Müdürü