uluslararasılaşma politikamız

 

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKAMIZ

 

Enstitümüzün uluşlararasılaşma kapsamında izleyeceği politika;

  • Eğitim ve öğretim programların küresel standartlar göz önüne alınarak oluşturması,

 

  • Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayılarınının artırılması,

 

  • Yabancı dilde ders verebilen öğretim üyesi sayısının artırılması,

 

  • Uluslararası işbirliği ve araştırma sayısının arttırılması,

 

  • Uluslararası proje çeşitliliğinin artırılmasını ve uluslararası kaynak fırsatlarına erişim kapasitesinin arttırılmasıdır.