lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili mevzuat

 

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 

Resmi Gazete :24.07.2017 Tarih ve 30133 Sayılı Karar

 

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği

Resmi Gazete: 20.04.2016 Tarih ve 29690 Sayılı Karar

 

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri 

KTÜ Senatosu : 30.05.2022 Tarih ve 329-6 Sayılı Karar

 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

Resmi Gazete: 03.03.1983 Tarih ve 17976 Sayılı Karar

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Resmî Gazete: 23.03.2016 Tarih ve 29662 Sayılı Karar