kalite politikası

Kalite Politikamız

Akademik olarak yüksek ve güncel donanıma sahip, etik değerlere bağlı,  uzmanların yetiştirilebilmesi için gerekli lisansüstü eğitim-öğretimin verilebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasını ve koordine edilmesini ve takibini sağlamak,

Güncel araştırmalarla, denizlerimizin korunması ve denizlerimizden elde edilen kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmak,

Eğitim-öğretim, araştırma süreçlerinin ve altyapılarının öğrencilerden, araştırmacılardan ve diğer paydaşlardan gelen geri dönüşler yönünde iyileştirilmesini sağlamaktır.