anabilim dalı sayısal bilgileri

 

Tezli Program Sayısı

Tezsiz YL.Program Sayısı

TOPLAM

Doktorası Olan Örgün Programlar

Doktorası Olmayan Örgün Programlar

3

36

26

7

 

DOKTORASI OLAN PROGRAMLAR

 

DOKTORASI OLMAYAN PROGRAMLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI