abone veritabanları

Veritabanı İsmi Türü Hakkında
Academic Search Ultimate - EBSCOHost Tam Metin

Bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler ve daha birçok alanda, 11.900’den fazla tam metin dergi, 8.700’e yakın hakemli tam metin dergi, 17.900’e yakın özetleri ile birlikte indekslenen dergi, 5.300’den fazla Web of Science ya da Scopus indekslerindeki aktif tam metin dergi vardır.

American Doctoral Dissertations, 1933-1955 - EBSCOHost 

Bibliyografik 1902’den günümüze kadar uzanan 1.200.000’den fazla doktora tezi içerir. Orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.
American Society of Civil Engineers (ASCE) Tam Metin

1983 yılından günümüze kadar yayınlanan, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerinde 37 adet dergi, 63.000’in üzerinde makale, 2000 yılından günümüze dek olan 452 ASCE Proceedings içinde 43.000’in üzerinde teknik makale içerir.

Annual Reviews  Tam Metin 

Dünyanın en önemli derleme dergilerinden oluşan koleksiyona sahip veri tabanında, biyomedikal bilimleri, fen bilimleri, tarım bilimleri, sosyal bilimler ve ekonomiden 51 konu yer almaktadır.

Applied Science&Business Periodicals Retrospective Retro Index - EBSCOHost Bibliyografik

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen hayat bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıt vardır. Bilim, teknoloji, mühendislik, fen bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ve daha birçok alanda birincil öneme sahip yayınları içerir.

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 - EBSCOHost Bibliyografik

1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. Uygulamalı bilimler, işletme, işletme yönetimi, muhasebe, pazarlama ve satış, sosyal ve beşeri bilimler, bilim, teknoloji, mühendislik, fen bilimleri, eczacılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

Ayeum  Tam Metin 

Sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında, araştırmacılara yönelik online eğitim hizmeti vermek üzere hazırlanmış akademik bir eğitim platformudur. Bu doğrultuda yüksek lisans, doktora öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara, akademisyenlere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlara, bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımlarını ayrıntılı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. Vaka Temelli İstatistik başta olmak üzere bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili 154 video eğitimine sahiptir.

Business Source Complete - EBSCOHost Tam Metin

İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri alanlarında 5.250’den fazla dergi, 800’den fazla kitap ve monograf, 1.200’den fazla ülke ekonomi raporu, 8.200’den fazla ekonomi raporu ihtiva eder.

CAB Abstracts (CABI) Tam Metin

Tarım, uygulamalı hayat bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularında, 1973’den günümüze, 9 milyonun üzerinde özet bilgi sunan bibliyografik bir veri tabanıdır.

ClinicalKey - ELSEVIER Tam Metin/E-Kitap

MD Consult, First Consult ve Clinics of North America dergilerinin tamamını ve ayrıca, tıp konusunda 800’den fazla kitap, 500’den fazla saygın dergiyi ve 9.000’den fazla cerrahi ve tıbbi müdahale videosunu bir araya getirerek kullanıcılarına sunan tam metin veri tabanıdır.

Dissertations&Theses Global - ProQuest Bibliyografik/Tam Metin

PDF formatında indirilebilen 2,7 milyondan fazla tam metin tezle birlikte 1637'den günümüze dünyanın dört bir yanından doktora ve tezlerine erişim imkânı sunan, tüm bölümlerden araştırmacıların yararlanabileceği, multidisipliner bir veri tabanıdır.

DynaMed-EBSCOHost Bibliyografik

En önemli 500 tıp ve sağlık bilimleri dergisi editörleri tarafından incelenip hazırlanan, hastalıklara ve ilaçlara dair özet bilgiler içeren, teşhis, tedavi ve daha birçok konuda tavsiyeler, hastalara sunulabilecek alternatif ilaçlar ve referans alınan rehberlerin yer aldığı kanıta dayalı veri tabanıdır.

Ebook Central - ProQuest Tam Metin/E-Kitap

İşletme, ekonomi, antropoloji, bilgisayar teknolojileri, güzel sanatlar, mühendislik, eğitim, tarih, dil ve edebiyat, tıp, psikoloji, fiziki bilimler, fen bilimleri, din ve sosyal bilimler gibi konularda 269.000'e yakın elektronik kitap içermektedir.

Education Index Retrospective: 1929-1983 (H.W. Wilson) - EBSCOHost Bibliyografik

Birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850.000’den fazla kayıt sunan, arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilginin, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile bulunabilmesini sağlayan veri tabanıdır.

Emerald Insight Tam Metin

İşletme, yönetim, ekonomi, eğitim, mühendislik, bilgi bilim ve ilgili konularda, 405 elektronik dergi, 1.262 elektronik kitap ve 2.500 vaka çalışması sunar. EKUAL üzerinden bütün dergiler (Premier Koleksiyonu) ve Sosyal Bilimler kitapları üniversitelerin erişimine açıktır.

Engineering Village

Tam Metin 

Mühendislik alanı için geliştirilmiş bilgi keşif platformudur. Araştırmacılar tek bir ara yüzle günümüzün en önemli mühendislik içeriğine erişim elde eder. Engineering Vilage, bir dizi güvenilir kaynaktan birden çok mühendislik literatürü veri tabanına bağlantı sağlar. Bilimsel dergiler, ticari yayınlar, patentler, kamu raporları, başvuru kitapları, konferanslar ve daha fazlasını içerir. Güçlü arama motorları ve sezgisel kullanıcı ara yüzü ile arama verimliliğini artırır. Köprü bağlantılı kayıtlar ve tam metinli bağlantılar araştırmacılara daha kapsamlı bir bilgi görüş alanı sunar ve daha anlamlı sonuçlar sağlar. 

E-Osmanlıca  Tam Metin

Toplam 79 dersten oluşan Osmanlı Türkçesi eğitim platformudur. “Doğru/yanlış, eşleştirme, şıklı ve gördüğünü yaz” tarzında testlerin olduğu oyun tadında bir uygulamadır. Hazırlanan dersler öğrencilere kişisel geri bildirim ve alıştırmalar sunarak Osmanlı Türkçesi derslerinden en iyi şekilde yararlanmaya hazırlamaktadır.

ERIC - EBSCOHost Bibliyografik

Eğitim bilimleri konusunda, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içerir, 631.000’den fazla tam metin dokümana bağlantı verir.

Essential Science Indicators  Tam Metin InCites platformunun bir parçası olan Essential Science Indicators, araştırma alanındaki etkili bireyler, kurumlar, makaleler, dergiler ve ülkelerin yanı sıra ortaya çıkan bilim eğilimlerini ortaya çıkarır.
European Views of the Americas: 1493 to 1750 - EBSCOHost Bibliyografik

1750’den önce Avrupa’da, Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber özelliği olan, toplamda 32.000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanıdır.

GreenFILE - EBSCOHost Tam Metin

Tabiat ile ilgili multidisipliner bir veri tabanıdır. Çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. 13.000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren bu veri tabanında, 850.000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

İdealonline Tam Metin

Edebiyat, tarih, sosyal bilimler, hukuk, iktisat, ekonomi, işletme, inovasyon, enerji vb. alanlardaki 976 adet dergi, 17.000’den fazla arşiv sayısı, 150.000’den fazla makale içeren Türkçe veri tabanıdır.

IEEE/IET Electronic Library (IEL) Tam Metin

Başta elektrik ve elektronik mühendisliği olmak üzere bütün teknoloji alanlarında 413 dergi, 31.246 konferans bildirisi, 5.791 konferans serisi, 4.526 standart içeren veri tabanıdır.

İktisat Isletme ve Finans Tam Metin

İktisat, işletme ve finans alanlarında makaleler sunan uluslararası, hakemli akademik dergi olan İktisat İşletme ve Finans dergisi, 1987-2015 yılları arası tüm sayılara tam metin erişim sağlar.

İntihal.net Diğer Akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye’de üretilmiş yerli bir programdır. Birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş, internet tabanlı bir benzerlik tespit ve raporlama yazılımıdır.
IOPscience - Journals Tam Metin

Astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, mühendislik, ölçüm, materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji, fizik vb. alanlarda 90 dan fazla dergiye, 1874 ten günümüze tüm IOP dergilerine erişim imkânı sağlar.

iThenticate Diğer

Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır. 62 milyardan fazla arşivlenmiş web sayfası, 165 milyondan fazla e-kitap, süreli yayın, 60 milyondan fazla makale ve içerik barındıran 800 akademik yayıncıdan içerik sağlayan Crossref içerisinden tarama yaparak rapor oluşturmaktadır.

JSTOR Tam Metin

Uluslararası düzeyde yayınlanmış 359 hakemli dergiyi kapsamaktadır. Derginin ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yılı hariç) tüm sayılarına tam metin erişilmektedir. Antropoloji, arkeoloji, ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, bitki bilimi, işletme, Orta Doğu çalışmaları, ekonomi, maliye, eğitim, fen bilimleri, tarih, dil, edebiyat, Latin Amerika çalışmaları, felsefe, siyasi bilimler, nüfus etüdleri, sosyoloji, coğrafya, din, folklor, film, gösteri sanatları, müzik, istatistik ve matematik gibi konuları ihtiva eder.

Kelime.com Tam Metin  Onlarca sözlük içerisinde aradığınız kelimenin dil, tür, anlam ve etimolojik köken bilgisini sunan, aranan kelimenin benzerlerini ve türevlerini bulan, online çeviri imkânı sağlayan, aynı zamanda yıpranma ve silinmeden dolayı okunamayan kelimeleri çözümlemeye yarayan bir sözlükler veri tabanıdır.
Knovel Tam Metin/E-Kitap

Mühendislik konularında yayın yapan dünyanın en saygın yayınevlerinden ve AASHTO, AIAA, AIChE, AMACOM, ASCE, ASHRAE, ASME, SAE gibi meslek örgütlerinden 36 konuda sağladığı zengin mühendislik içeriğiyle araştırmacıların en büyük yardımcısı olan elektronik kitap veri tabanıdır.

Library, Information Science&Technology Abstracts - EBSCOHost Bibliyografik

1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar için hazırlanmıştır. 610’dan fazla çekirdek dergiyi, 120’nin üzerinde derginin seçilmiş ve öncelikli sayılarını, kitapları ve araştırma raporlarını özetleri ile birlikte indeksler. İçerdiği konulardan bazıları şunlardır: Bibliyometri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi okuryazarlığı kataloglama, kütüphanecilik, online bilgi kaynaklarının kullanımı, sınıflandırma ve veri tabanları.

MasterFILE Complete - EBSCOHost Tam Metin

Dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2.300’e yakın tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 55.100’ü aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1,8 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

MathSciNet Bibliyografik American Mathematical Society tarafından üretilen ve içerisinde 1.400.000 makalenin özeti ve değerlendirmesi bulunan matematik konusundaki en önemli veri tabanıdır. 1940 yılından günümüze kadar matematikle ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi verir.
MEDLINE - EBSCOHost Bibliyografik

Tıp, sağlık ve hayat bilimleri alanları için temel danışma kaynağıdır. MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Arşiv sayıları 1809’a kadar uzanan 5.600’den fazla PubMed dergisinde yer alan 25 milyondan fazla makale özetleri ile birlikte indekslenir.

Mendeley  Diğer 

Referans kaynaklarınızı ve araştırma verinizi depolama, organize etme, paylaşma ve kolay bir şekilde bu kaynaklara atıf verme imkânı sunan bir referans yönetim aracıdır. 100+ milyondan fazla kaynak (dergi makalesi, kitap bölümü, konferans yayını vs) arasında literatür tarama ve açık erişim yayınlara ek olarak, kurumun sağladıklarının PDF tam metnine ulaşma/Mendeley kütüphanesine ekleme imkânı vardır.

Nature Journals Online - Open Access Tam Metin

Springer Nature'ye ait tüm disiplinlerde dergiler içerir.

Newspaper Source Plus - EBSCOHost Tam Metin

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir. 1.200+ tam metin gazete, 130 haber bülteni, 80 milyona yakın tam metin makale vardır.

Newswires - EBSCOHost Tam Metin Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Ayrıca, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir.
OneMine Tam Metin

Madencilik ve mineral temelli araştırma koleksiyonudur. Teknik dokümanlar,  konferans bildirileri,  makaleler,  ön baskılar gibi, madencilik ve minerallerle ilgili teknik belgeleri derleyip toplayan veri tabanıdır. Gelecekte PowerPoint sunumları, video klipler ve daha fazlası gibi birçok başka araştırma dokümantasyonu eklenecektir.

OVID LWW Total Access Collection Tam Metin Sağlık alanındaki profesyoneller ve öğrenciler için gerekli olan temel bilgileri, elektronik platform aracılığı ile kullanıma sunmaktadır.
Regional Business News - EBSCOHost Tam Metin

Business Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

Sage Journals Tam Metin 

İşletme, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, teknoloji ve tıp gibi konularda 1.216 dergiye, 1999'dan günümüze tam metin erişim imkânı sağlar.

ScienceDirect Tam Metin Kimya, bilgisayar, işletme, biyoloji, ekonomi, enerji, matematik, sosyoloji, psikoloji, farmakoloji, sanat ve beşeri bilimler, teknoloji, çevre bilimleri, eczacılık, yer bilimleri, astronomi, tarım, sosyal bilimler, mühendislik ve tıp konularında, Elsevier Yayınevi'ne ait 1.700’ün üzerindeki dergiye 1995’ten günümüze tam metin erişim sağlar.

SciFinder

Tam Metin  Özellikle Kimya ve Kimya ile ilgili bölümler başta olmak üzere, Eczacılık, Biyoloji, Tıp ve ilgili bölümlerinin kullanabilecekleri önemli bir veritabanıdır. Dergi, konferans, sempozyum, patent, kitap ve doktora tezlerini içermektedir. 10.500’den fazla güncel dergi ve 61 patent birimine ait patent bilgisi, 63 milyondan fazla organik ve inorganik madde bilgisi yer alır. İçerik indeksleri, bilim adamları tarafından oluşturulmuştur. 50 milyondan fazla kimyasal reaksiyonu bünyesinde bulundurup, bunları tarama imkânı sağlar. Ayrıca 44 er milyondan fazla H- ve  C- NMR spectra arşiviyle bu alandaki en büyük koleksiyona sahiptir
Scopus Tam Metin  Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan bir atıf veri tabanıdır. 49 milyon kayıt, 20.500’un üzerinde hakemli dergi ve bilimsel yayın, 5,3 milyon konferans bildirisi, 340 kitap serisi vardır. Medline’in %100’ünü kapsamaktadır. Araştırmacılar, öğrenciler ve bilgi uzmanları; ilgili bilimsel bilgi hakkında yalnızca hakemli yayınlar arasında araştırma yapabilir.
SOBİAD Bibliyografik 1.425 dergi, 400.000’den fazla akademik yayını ve 11,5 milyondan fazla atıfı barındırır. Akademisyenler, kendilerine yapılan atıfları bulabildikleri gibi herhangi bir makalenin detayları kısmında o makaleye yapılan atıfları da görebilmektedirler.1.425 derginin ve 400.000’den fazla makalenin %99’unun tam metin hizmetini kendi altyapısı ile sağlar.
SpringerLink Tam Metin

Hayat bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, tıp, enerji, fizik & astronomi ve mühendislik alanlarında, 2.200'ün üzerinde dergiye tam metin erişim imkânı sağlar.

Taylor&Francis Online Tam Metin

Sosyal ve beşeri bilimler, teknoloji, tıp, hayat bilimleri alanlarında, 1.000'den fazla süreli yayına tam metin erişim imkânı sağlar. 1997 yılı ve sonrası sayılara erişim mümkündür.

Teacher Reference Center - EBSCOHost Bibliyografik

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

TR Dizin  Tam Metin  Araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur. TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir. TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

Turcademy

Tam Metin 

Hukuk, Kültür, Doğa Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında, yaklaşık 10.000 e-kitaba erişim imkânı sunan, Türkçe e-kitap veritabanıdır. KTÜ olarak 2023 yılında, Mühendislik Bilimleri (497 e-kitap) ile Sosyal ve Beşeri Bilimler (5.431 e-kitap) koleksiyonlarına abonelik gerçekleştirilmiştir.

Turnitin Diğer

Akademik düzeyde tezlerin, öğrenci ödevi, rapor, projelerin intihal tespitinde kullanılmaktadır. Turnitin, 62 milyardan fazla arşivlenmiş web sayfası, 165 milyondan fazla e-kitap, süreli yayın, 734 milyondan fazla doküman içerisinden tarama yaparak belge analizi ve intihal raporu oluşturmaktadır. 

UpToDate Tam Metin

Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına imkân verecek şekilde tasarlanmış, kanıta dayalı veri tabanıdır. 25 Uzmanlık alanında, 7.400’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan, 12.300’den fazla konu içeriğine erişim sunan, sürekli güncellenen, kolay ara yüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır.

Web of Science Bibliyografik

1900 yılına kadar uzanan 1,5 milyar atıf yapılan referans, 74,8 milyon kayıt, 10,1 milyon Açık Erişim kaydı, 21.100+ tekil global dergi, 254 disiplin içeren Bibliyografik / Atıf veri tabanıdır. 250’den fazla bilim, sosyal bilimler, sanat & insani bilimlerde disipline sahiptir. Konferans bildirileri ve kitap verileri de erişilebilirdir.

Wikilala Tam Metin

Matbaanın icadından sonra basılmış Osmanlıca metinler (gazete, dergi, kitap ve belge) içerisinde "arama" yapılmasına imkân sağlayan bir dijital kütüphanedir. Edebiyattan sanata, tarihten bilime, sosyolojiden teknolojiye, 1 milyon sayfaya yakın ulusal ve yerel Osmanlıca gazete, 750 bine yakın dergi, 500 bine yakın kitap sayfasında Latin harfleriyle tam metin arama yapabilirsiniz.

Wiley Online Library Full Collection Tam Metin

Bilgisayar, çevre bilim, eğitim, fizik, hukuk, istatistik, işletme, kimya, matematik, materyal bilim, mühendislik, psikoloji, sosyal bilimler, beşeri bilimler, tıp ve sağlık bilimleri gibi birçok konuda, 2.700'ün üzerinde dergiye tam metin erişim imkânı sağlayan veritabanıdır.

 

Ayrıca https://www.ktu.edu.tr/library adresini inceleyebilirsiniz.