bölüm başkanın mesajı

Değerli İşletme Bölümü Öğrencileri ve Aday Öğrenciler,

Küreselleşmenin etkisiyle geleneksel yapılarını değiştirmek zorunda kalan işletmeler; kaynakların etkin kullanımına yönelik stratejik planlar yaparak kurumsal sürdürülebilirlik yolunda küresel rekabet ortamının gerekliliklerine uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bununla beraber kamu sektörü nitelikli bürokratlara, üniversiteler bilimsel bilginin üreticisi konumundaki araştırmacı ruha sahip akademisyenlere, iş dünyası ise yenilikçi girişimcilere ihtiyaç duymaktadır. Tüm bu gereksinimlerin karşılanmasında İşletme/İşletmecilik Bilimi önemli bir rol üstlenmektedir.

İşletme Bölümü olarak zengin akademik kadromuz, alanında yetkin akademisyenlerimiz, lisans ve lisansüstü ders müfredatımızla özel sektörün ve kamu sektörünün ihtiyacına yönelik bireylerin yetiştirilmesinde üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmekteyiz. Öğrenci odaklı interaktif eğitim ve öğretim anlayışıyla, etik ilke ve kurallara riayet eden, yaşam boyu öğrenmeyi düstur edinen, girişimci ruhlu, kişisel ve sosyal becerileri gelişmiş, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde yürütülen ulusal ve uluslararası programlarla (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.) bölümümüz öğrencilerine kendilerini geliştirme noktasında çeşitli fırsatlar sunmaktayız. Bununla beraber etkili iletişim açısından öğrenci sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması için etkin akademik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İşletme Bölümümüzün Kıymetli Öğrencileri ve Aday Öğrenciler, bizler mesleki yaşamınızda karşılaşabileceğiniz olası zorlukların üstesinden gelebilmeniz, çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazanabilmeniz ve ilgi duyduğunuz alanlarda uzmanlaşabilmeniz için sürekli öğrenmeyi şiar edinen zengin akademik kadromuzla her daim yanınızdayız. İşletme Bölümü olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu/duyacağımızı kendim ve bölüme hizmet veren meslektaşlarım adına belirtmek isterim.

Akademik yaşamınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Kader ŞAHİN

İşletme Bölümü Başkanı