burslar

GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Kredi & Burs Hizmetleri Başvuru

KTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Burs & Yardım Başvuru

YÖK Bursları Başvuru

TÜBİTAK Bursları Başvuru

Yabancı Hükümet Bursları Başvuru

Scholarship Program for International Students (Türkiye Bursları/Türkiye Scholarships) Başvuru/Application 

Diğer Burslar

Asian Development Bank
Asya ülkelerinin iktisadi büyümelerine yardımcı olmak için faaliyetlerde bulunan bu banka, bankacılık, maliye ve iktisat konularında eğitim görmüş olanlara eğitim, staj ve istihdam imkânı sağlamaktadır.

CEC-Commision of the European Communities
Avrupa Birliği ve Avrupa'nın sorunları üzerine eğitim ve araştırmaları olan üniversitelerde öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla 50 öğrenciye lisansüstü eğitim bursları verilmektedir. Burs isteyen öğrenciler, öğrenim yapmak istedikleri kuruma bizzat müracaat etmeli ve burs talepleri kurum tarafından iletilmektedir.

 Council of Europe
Avrupa Komisyonu alan sınırlaması olmaksızın tüm konularda, komisyona üye ülkelerin öğrencilerine çok çeşitli miktar ve süreli burslar vermektedir. Genel olarak tüm harcamaları karşılayan burslar, Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilerek branşın niteliklerine göre öğrenci seçimi ve başvuruların resmi makamlar aracılığıyla yapılması istenmektedir. (İrtibat: MEB-Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü-Ankara)

EP-European Parliaments

Avrupa Parlamentosu Eğitim Komisyonu'nca uluslararası ilişkiler, siyaset tarihi alanlarında ilgili bölüm mezunlarına yönelik olarak Robert Schuman araştırma bursları veriliyor. Eğitim ve araştırma çalışmaları süresince tüm masrafları karşılayan burslar için hükümet kurumlarında ve üniversitelerde görevli olanlara öncelik tanınmaktadır. Başvurular yıl boyunca yapılabilmektedir. Başvuru neticeleri Ekim ayı içerisinde açıklanmaktadır.

 irtibat: European Parliament Direction de L'information Centre European, Luxemburg Ambassade de Turquie Conselier de L'Education 20. Rue Marie Adelaide L-2128 Luxemburg

Tel: (352) 44 32 81

  FAO-Food and Agriculture Organization IFAD-International Fund for Agriculture Development

Bu iki kuruluş BM ülkeleri içinde ziraatın geliştirilmesi, ülkelerin tarım kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak tarımsal açıdan kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri amacıyla çalışmalarda bulunarak araştırma ve geliştirme projeleri hazırlıyor ve ülkelere düşük faizli kredi ile mali destek sağlamaktadır. Ziraat mühendisliği, tarım iktisadı ve maliye alanlarında eğitim gören öğrenciler ile akademisyenler aşağıdaki adreslere müracaat edebilirler.

 irtibat: -FAO Via delle Terme di Caracalle 00100 Roma-Italy

FAO Nezdinde Türkiye Temsilciliği Eğitim Müfettişliği

Ford Foundation

Gelişmekte olan ülkelerdeki iktisat ve işletme alanlarında eğitim gören öğrenci ve akademisyenlere eğitim, araştırma ve staj bursları sağlanmaktadır.

 İrtibat: Ford Foundation 320 E. 43 rd Street New York, NY 10017 USA

FU-Foundation Universitaire

Sosyal bilimler, doğal bilimler ve uygulamalı fen bilimleri alanlarında araştırmaları desteklemek ve öğrencilere burs vermek amaçlarını güden bu vakıf tarafından özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili çalışmalar desteklenmektedir. 

İrtibat: Foundation Universitaire  Rue d'Edmont 11,8-1050 Bruxelles-Belgium

 GATT-General Agreements on Tarrifs and Trade

Bu organizasyon iktisat, uluslararası gümrük, ithalat ve ihracat alanında uzman akademisyenler için kısa süreli eğitim ve istihdam olanakları sağlamaktadır.

İrtibat: GAAT Palais des Lausanne,CH-1121 Geneva21-Switzerland

 IBRD-International Bank for Reconstruction and Development

IBRD kurumlarından birinde, özellikle de Dünya Bankası bünyesinde çalışmak üzere uzman personel ihtiyacını temin etmek için bankacılık, maliye, iktisat, işletme ve uluslararası hukuk dallarından birinde master veya doktora derecesine sahip, pratik tecrübesi bulunan ve çok iyi derecede yabancı dil bilen genç akademisyenlere son derece iyi imkanlarda eğitim ve istihdam imkanları sağlanmaktadır.

irtibat: IBRD Young Professionals Program World Bank 1818 H.Street NW, Washington DC. 20443 - USA

 IBWM-International Bureau of Weights and Measures

Standardizasyon alanında incelemelerde bulunmak üzere Fransızca veya İngilizce bilen teknik fakülte mezunlarına 6 ay süre ile tüm harcamaları kapsayan burslar sağlanmaktadır.

irtibat: IBWM, Pavillion de Bretiuil 92, Sevres-France

 ICAO-International Civil Aviation Organization

Bu kuruluş sivil havacılık, meteoroloji, işletme, iktisat, aeronotik ve haberleşme alanlarında sürekli olarak eğitim çalışmaları düzenlemektedir. Bu amaçla öğrenci ve akademisyenlere burs, staj ve istihdam olanakları sağlanmaktadır.

irtibat: ICAO Pö.Box:400 Succursale Place de L'Aviation International

100 Sherbrooke Str. West Montreal H 3A 2 R2-Canada

 IIE-Institute of International Education

Eğitim ve kültürel mübadeleler yoluyla ABD ile diğer ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim, yaz stajı ve İngilizce eğitim kursları ile çeşitli burs programları uygulamaktadır.

 irtibat: Study America 809 United Nations Plaza, NY 10017 New York Tel: (212) 984 54 50 Fax:(212) 984 54 84 

 IIEP-International Institute for Educational Planning

Eğitim planlaması konusunda araştırma ve seminerlere katılabilmek için lisans öğrenimlerini eğitim alanında yapmış ve en az 2 yıl tecrübesi bulunan öğrencilere 10 ay süre ile tüm masrafları karşılayan burslar verilmektedir.

irtibat: IIEP, 7.rue Eugene Delacroix-75000 Paris 16e-France

 ILO-International Labour Organization

Ülkelerdeki çalışma koşullarını iyileştirmek ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla faaliyette bulunan bu kuruluş endüstri mühendisliği ve ilişkileri, iktisat, istatistik, iş organizasyonu, işçi eğitimi ve sendikacılık alanlarında eğitim çalışmaları için burs ve istihdam olanakları sağlamaktadır.

irtibat: ILO Personnel Department    4.Route des Morillons CH-1211 Geneva 22- Switzerland

 IMF-International Monetary Fund

IMF bünyesindeki organizasyonlara uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere iktisat, maliye ve istatistik konularında en az Ph.D. derecesine sahip çok iyi derecede İngilizce bilen ve tercihen Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ya da bankalarda çalışanlara çok iyi imkanlarla eğitim ve istihdam olanağı sağlamaktadır.

irtibat: International Monetary Fund, Young Proffesional Program

19th and H.Street, NW;Washington dc.20431 USA

 INTRAC-International Training and Research Centre for Development

Küresel iktisat, iktisadi kalkınma ve kalkınmanın toplumsal iktisadi yönleri konularında düzenlenen seminerlere ve 9 ay süreli araştırma çalışmalarına katılmak üzere lisansüstü ve doktora düzeyindeki öğrencilere yeterli miktarda burs sağlanmaktadır. Adayların çok iyi derecede Fransızca veya İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

irtibat: IRFED 49 rue de la Glaciere 75000 Paris 13-France

 NAFSA-National Association for Foreign Student Affairs

ABD ile diğer ülkeler arasında öğrenci değişimi ve staj programları düzenlemektedir.

irtibat: 1875 Connecticut Avenue NW, Suite 1000 Washington DC 20009-5728

 NATO-North Atlantic Treaty Organization

Türk Hükümeti emrine verilen NATO burslarının dağıtım ve kullandırılması TÜBİTAK tarafından organize edilmektedir. NATO’nun yurtdışı burs programları doktora ( NATO-A1) ve araştırma (NATO-A2) bursları olmak üzere iki sınıftan oluşmaktadır.

irtibat: -NATO Türkiye Daimi Temsilciliği Eğitim Müfettişliği - Permanent Mission of Turkey

Boulevard Leopold III - 81110 Bruxelles-Belgium

Tel: (32-2) 728 68 00 - 728 68 01

TÜBİTAK Tel: (0-312) 468 53 00

 OECD-Organization for Economic Cooperation and Development

Avrupa ülkeleri tarafından kurulmuş bulunan Ekonomik İşbirliği Örgütü üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunuyor. OECD bünyesinde, yetişmiş uzman eleman temini için ekonomi, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları alanlarında doktora ve doktora üzeri çalışmalar yapan ve en az 2 dil bilen adaylara finansal destek ve istihdam imkânı sağlanıyor.

irtibat: OECD Departmen of Human Resources

 Smithsonian Institution

Bilimsel gelişim, nüfus artışı ve teknoloji kullanımı gibi birçok alanda araştırma ve eğitim bursları veriliyor.

irtibat: Smitsonian Institute Interdisciplinary Communications Program 1717 Massachusetts Avenue, NW Washington DC. 20036 USA

 UN - UNITED NATIONS

Birleşmiş Milletler merkez teşkilatının faaliyetleri çerçevesinde çeşitli ülkelerin öğrenci ve akademisyenlerine verdiği pek çok burs, araştırma asistanlığı ve uzman statüsünde iş imkânı mevcuttur. Özellikle her yıl New York ve Cenevre büroları tarafından 20-30 yaş arasında, İngilizce bilen lisans eğitimlerini bitirmiş ya da en az son sınıfta bulunan öğrencilerle lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler, sosyal bilimler, toplum sosyolojisi ve siyasal bilimler alanlarında çok sayıda staj bursu programları uygulanmaktadır. Birleşmiş Milletler'in siyasi, iktisadi ve sosyal alanlardaki etkinlikleriyle ilgili olarak verdiği burs ve çalışma olanakları için posta adresine yazılabilir veya kurumun Ankara temsilciliğinden bilgi alınabilir.

irtibat: United Nations Information Center

801 United Nations Plaza New York, NY 10017, USA

UNEP-United Nations Environment Programme

Uluslararası çevre koruma programlarının yürütülmesi ve bu konuda ülkeler arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarda bulunan bu kuruluş dünya enerji kaynakları, nüfus dağılımı, çevre koruması, çevre mühendisliği sanayi atıklar ve sanayi yerleşimleri alanlarında eğitim ve araştırma projeleri uygulayarak öğrenci ve akademisyenlere eğitim ve istihdam olanakları sağlıyor. 

irtibat: UNEP 2.United Nations Plaza New York,NY 10017 USA

UNESCO - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

BM Eğitim bilim ve kültür organizasyonunun eğitim, fen bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik ve teknoloji bilimleri, uluslararası ilişkiler, haberleşme ve kültürel etkileşimler alanlarındaki faaliyetleri ile ilgili olarak verdiği akademik eğitim ve iş olanakları için başvurulabilir.

irtibat: UNESCO Secretariat, 7 Place de Fontenoy 75700 Paris-7e, France

UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Eğitim Müfettişliği 1 .Rue Miollis 75732 Cedex Paris 15 – France Tel: (33-1 ) 456 82 716 (4 hat) - 452 45 224

UNFPA-United Nations Fund for Population Activities

Dünya üzerinde nüfus artışının denetimi ve nüfus artış oranı yüksek olan geri kalmış ve gelişmekte olan ve ülkelerde aile planlaması konularında çalışmalarda bulunan bu kuruluş, tercihen İngilizceden başka bir dil daha bilen iktisat, istatistik, insan kaynakları doğum ve aile planlaması alanlarında eğitim görmüş öğrenci ve akademisyenlere oldukça iyi şartlarda eğitim ve iş imkanları sağlamaktadır.

irtibat: UNFPA Chief, Personnel Section 220 East 42 nd Street New York, NY 10017-USA

 UNHCR-United Nations High Commisioner of Refugees ICM-Intergovermental Committee for Migration

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göçmenlik Komitesi (ICM) dünya üzerinde ırk, din veya siyasi görüş ayrılıkları ve savaşlar nedeniyle kendi ülkesinde takibe uğradıkları için başka ülkelere sığınan göçmenleri yerleştirmek, hukuksal ve toplumsal sorunlarının çözülmesinde aracı ve yardımcı olmak amacıyla faaliyete bulunmaktadır. Bu kuruluşların eğitim çalışmalarında ve faaliyetlerinde görev almak isteyen öğrenci ve akademisyenlerin uluslararası hukuk, sosyoloji, siyaset ve iktisat dallarında eğitim görmüş olmaları gerekmektedir.

irtibat: -UNHCR Case Postale 2500 CH-1211 Geneva

 UNIDO-United Nations Industrial Development Organization UNDP-United Nations Development Programme UNCTAD-United Nations Conferance on Trade and Development

Birleşmiş Milletler'in bu üç kuruluşu üye ülkelerin doğal kaynaklarını ve insan kaynaklarını geliştirmek, tarım, orman, balıkçılık, nakliyat, haberleşme, iktisat ve sanayi alanlarda yeni projeler uygulayarak eski teknolojilerini yenilemek ve bu konularda finansman bulmakta yardımcı olmak için çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmalara katılacak adayların iktisat, sanayi ilişkileri, işletme, maliye, bankacılık veya teknoloji ve mühendislik alanlarında eğitim görmüş olmaları gerekmektedir.