misyon ve vizyon

Vizyonumuz;

Ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve teknolojik gelişmelere açık, kamu ve özel sektörün beklentilerine uygun profesyonel bireyler yetiştiren,

Ulusal ve uluslararası düzeyde önde olup eğitim, öğretim ve araştırma kalitesiyle katma değer yaratan işletme bölümlerinden biri olmaktır.

 

Misyonumuz;

Sürekli öğrenmeyi şiar edinmiş yetkin akademik kadromuzun işletme/işletmecilik alanında çağdaş eğitim düzeyine ulaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri bilimsel bilgi üretimi, eğitim faaliyetleri ve araştırma projeleri çerçevesinde bölgesel ve ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan mesleki açıdan yetkin, etik ilke ve kurallara riayet eden toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirerek geleceğin nitelikli insan kaynağının oluşmasına, bilime ve topluma katkı sağlamaktır.

PDF ERİŞİM