program amacı

İşletme Programı, gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun olarak vermeyi amaçlamaktadır.

İşletme Programı Eğitim Amaçları:

  EA1.

İşletme alanında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirerek girişimci olabilir.

  EA2.

Özel ve kamu alanında faaliyet gösteren işletmelerin yönetim, üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, halkla ilişkiler gibi departmanlarında etkili iletişim ve liderlik vasıfları ile yönetici olabilir.

  EA3.

Sürekli ve bağımsız öğrenme becerisi göstererek mesleki ve akademik kariyerlerine devam edebilir.

  EA4.

Mesleki etik sorumluluk bilinci ile toplumun refahına katkı sağlayan profesyonel, sosyal ve mesleki organizasyonlarda görev alabilir.