duyurular

19

Kasım

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öncesinde Staj Yapan Öğrencilerimizin Dikkatine!

İşletme Bölümü

İşletme Bölümü İsteğe Bağlı Staj Usul ve Esasları hazırlanmıştır. Bu kapsamda, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ve sonrasında yapılacak tüm isteğe bağlı stajlar bu yönerge çerçevesinde ele alınacaktır.

İşletme Bölümü olarak, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde staj yapan öğrencilerimizin staj faaliyetlerini de onaylamak ve yürütmüş oldukları faaliyetleri “Staj Dosyası” ile güvence altına almak amacıyla BYS üzerinden yaptıkları staj başvurusunu “Staj Dosyası” yükleyerek sonlandırmaları talep edilmektedir. Bu aşamada 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde staj yapan öğrencilerimizin izlemesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Staj Dosyası-2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öncesinde Staj Yapan Öğrenciler İçin” belgesi bilgisayar ortamında doldurularak çıktısı alınır. İmzalanıp taratılarak PDF belgesi şeklinde hazır hale getirilir. (PDF Erişim)
 2. KTÜ Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) ekranında “Staj Yönetim Sistemi” sekmesinin altında yer alan “Staj Sonlandır” işlemi başlatılır.
 3. Staj Sonlandırma işlemlerinde; Öğrenci-İşveren Anketi ve Öğrenci-Staj Anketi doldurulur. Staj Bilgileri ekranında PDF belgesi olarak hazır hale getirilen “Staj Dosyası” sisteme yüklenir. Öğrenci bu işlemleri tamamlayıp onayladığında işlem sırası “işverene” geçmiş olur. Bu aşamada, staj başvurusunda sisteme işverenin iletişim bilgisi olarak girilen e-posta adresine sistem üzerinden otomatik e-posta gönderilir.
 4. İşveren kendisine gelen e-posta aracılığıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Online İşlemler ekranına giriş yapar ve “Staj Yönetim Sistemi” üzerinden staj sonlandırma işlemlerine devam eder.
 5. İşveren, “Staj Yönetim Sisteminde” listelenen öğrencilerden sonlandırma yapılacak öğrencinin yüklediği “Staj Defterini” inceler. Bu belgenin çıktısını alıp gerekli alanları imzalayıp kaşeleyerek PDF belgesi şeklinde hazır hale getirir ve “Sonlandır” işlemini başlatır.
 6. Bu aşamada; “İşveren-Öğrenci Anketi” doldurulur, imza ve kaşesiyle hazır hale getirilen “Staj Dosyasını” sisteme yükler.
 7. İşveren, son olarak öğrencinin notlandırmasını yapar ve kaydet diyerek işlemi tamamlar. Bu aşamada işlem sırası sistem üzerinden otomatik olarak “Staj Komisyonuna” geçer.
 8. Önce Staj Komisyonu üyelerinin, ardından Staj Komisyonu Başkanının belgeleri inceleyip onaylamasının ardından staj sonlandırma işlemi son bulur.

            Arş. Gör. Dr. Nimet KALKAN                             Prof. Dr. Kader ŞAHİN

   İşletme Bölümü Staj Komisyonu Başkanı                           İşletme Bölüm Başkanı