duyurular

26

Nisan

YÖK'ten Uluslararasılaşma İçin Yeni Destekler: Uluslararası Araştırmacı Projeleri Başvuruları

İşletme Bölümü

YÖK’ten uluslararasılaşma için yeni destekler: Uluslararası Araştırmacı Projeleri başvuruları

Yükseköğretim Kurulu tarafından doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla başlatılan “Uluslararası Araştırmacı Projeleri” kapsamda,

Araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencilerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarındaki tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Genç Beyinler Projesi (GEP),

Doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya Dr. öğretim üyelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik alanlarında doktora sonrası çalışmalar için yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Doktora Sonrası Araştırma Projesi (DOSAP),

Öğretim üyelerinin yurt dışı akademik izin (Sabbatical) kapsamında aşağıda yer alan 11 inci Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda araştırma yapmak üzere, yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Akademik Birikim Projesine (AKAP) başvurular açılmıştır.

11. Kalkınma Planında Yer Alan Öncelikli Alanlar:

Elektronik

İlaç ve Tıbbi Cihaz

Kimya

Makine-Elektrikli Teçhizat

Otomotiv

Raylı Sistem Araçları

11. Kalkınma Planında Yer Alan Öncelikli Gelişme Alanları:

Tarım

Savunma Sanayi

Başvuru yapmak isteyen araştırmacıların, 26 Nisan 2023 Çarşamba- 12 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar

https://yoksis.yok.gov.tr/  --> Genel İşlemler --> YÖK Bursları ve Destekleri menüsünden başvuru yapması gerekmektedir.

Sistem üzerinden başvuruda bulunan araştırmacıların sisteme yüklemiş oldukları evrakları (çalışma raporu ve kabul mektubu) ilgili üniversitenin değerlendirmesi, gerekli şartları taşıdığına karar verilen başvuruları YÖKSİS üzerinden 15 Mayıs- 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında onaylaması,

Üniversitenin onayladığı başvurular için alacağı senato veya üniversite yönetim kurulu kararını rektörlük üst yazısı ekinde 9 Haziran 2023 tarihine kadar Başkanlığımıza iletmesi gerekmektedir.

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2023/uluslararasi-arastirmaci-projeleri.aspx

Yurt İçi ve Yurt Dışında Öğretim Elemanı ve Araştırmacı Destekleme Programlarına İlişkin Usul ve Esaslar’a ulaşmak için

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/BursDokuman/uluslararasi-arastirmaci-projeleri-usul-ve-esaslar.pdf

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı