etkinlikler

01

Kasım

04

Kasım

VII. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu

Değerli Akademisyenler,

VII. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliği ve MUFAD (Muhasebe ve Finans Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği) iş birliği ile 1 - 4 Kasım 2023 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecektir.

Sempozyum dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Genişletilmiş özet veya tam metin olarak gönderilecek bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Kabul edilen ve Sempozyum’da sunulan bildiriler ÜAK Doçentlik başvuru kriterlerini ve YÖK akademik yükseltme kriterlerini karşılayacak şekilde ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı’nda yayınlanacaktır.

Sempozyumun temel amacı, muhasebe ve finans alanlarındaki bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerin paylaşılmasına, geliştirilmesine aracılık ederek bilime katkı sunmaktır. Siz değerli akademisyenleri ve uygulamacıları Sempozyumda bildiri sunumu ve katılımcı olarak aramızda olmaya ve Trabzon’un muhteşem doğal güzelliklerini paylaşmaya davet ediyoruz.

Bildirilerin gönderileceği adres: mufadorgtr@gmail.com

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

MUFAD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Fikret ÇANKAYA

KTÜ-İİBF, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Gönderme Bitiş: 10 Temmuz 2023                                         

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30 Ağustos 2023

Detaylı bilgi için: https://mufad.org.tr/

Osman Turan KKM
10:00